Alcor | 2015 Październik
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Porównanie skuteczności powłok

ZWYKŁA FARBA FARBA Z BIOCYDEM FARBA BIOKONTROLNA GALVI
ZF1 FB1 FG1
FB2

Proste doświadczenie porównawcze wykazuje, że w stosunku do grzybów trichoderma koningii powłoka GALVI zawierająca  mikroogniwa cynku i miedzi wykazuje dużo większą skuteczność niż  farby wykorzystujące niebezpieczne biocydy  (np. triklosan ) jako środek grzybobójczy.

 

Galvi w praktyce:

farba-plesnioodporna farba-plesnioodporna-do-lazienki-kuchni
przed aplikacją: Sufit w łazience zainfekowany pleśnią. Widoczne moce, ciemne przebarwienia. 2 lata po aplikacji – brak pleśni i grzybów. Sufit w doskonałym stanie.

Przedstawiamy zdjęcia z testów farby GALVI w warunkach rzeczywistych. Łazienka ze względu na wysoką wilgotność została zaatakowana przez grzyby pleśniowe.  Sufit wyczyszczono i nałożono 2 warstwy farby GALVI w kolorze białym. Po 2 latach od aplikacji powłoka wciąż pozostaje czysta, higieniczna oraz wolna od grzybów i pleśni.

kup teraz

Dowiedz się więcej o projekcie GALVI

Zapytaj o produkt:

tel: 77 455 74 77, 77 457 98 56

e-mail: sklep@alcor.pl

Rola farb higienicznych w przemysle spożywczym

Utrzymanie czystości w zakładach przemysłu spożywczego ma podstawowe znaczenie dla zachowania wysokich standardów produkcji i jakości wytwarzanych produktów. Poziom czystości i higieny ogólnej zakładu ma ogromny wpływ na jakość wytwarzanych produktów oraz na bezpieczeństwo produkowanej czy też przechowywanej żywności. Podstawą higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego są procesy mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych, narzędzi oraz w szczególności pomieszczeń. Na powierzchni ścian i sufitów pozostałości po bieżącej produkcji, nagromadzony brud, oraz duża wilgotność stanowią doskonałe warunki dla rozwoju grzybów i pleśni.

Musimy pamiętać, że zanieczyszczenie żywności grzybami i pleśnią powoduje jej nieprzydatność do spożycia. W konsekwencji może prowadzić do dużych strat produkcyjnych, wysokich odszkodowań, lub nawet zamknięcia zakładu.

grzyb fabrykaZe szkodliwym działaniem metabolitów grzybowych ludzkość zmaga się od wieków. Od dawna znane były przypadki zatruć ludzi i zwierząt powodowane spożyciem zapleśniałej żywności czy pasz. Przykładem toksycznego działania metabolitów grzybów na zwierzęta gospodarskie były masowe padnięcia indyków (turkey x disease) na farmach drobiowych w Anglii w 1960 r. Sprawcą była aflatoksyna – substancja wytwarzana przez grzyby Aspergillus flavus.  [B. Miklaszewska ,J. Grajewski  Patogenne i alergogenne grzyby pleśniowe w otoczeniu człowieka. Alergia, 2: 45-50, 2005]
Znane dotychczas farby higieniczne przeznaczone do zwalczania bakterii, grzybów i  pleśni  zawierają różne organiczne fungicydy np. triklosan, fenol lub też sole srebra albo samo srebro w formie nanocząsteczek. Substancje te nie tylko ograniczają rozwój szkodliwych mikroorganizmów, ale także stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Wadami tych substancji jest przede wszystkim ich mutagenność, oraz zagrożenia środowiskowe, co skłania do ich wycofywania z powszechnego użycia. Żadna z dotychczas dostępnych na rynku farb nie nadaje się do wykonania nawierzchni w obiektach zainfekowanych pleśnią i grzybami.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z  art.11 ust.1 pkt.4 ustawy z dn. 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz, 242) od dania 15 maja 2015 uchylił pozwolenie na obrót produktami biobójczymi zawierającymi Triklosan ( nr CAS:3380-34-5) – do tej pory uznawanych za najskuteczniejsze produkty higieniczne.

W Polsce obok przepisów krajowych z zakresu bezpieczeństwa żywności, stosuje się wprost rozporządzenia organów ustawodawczych UE. Niemalże co roku wydawane są kolejne rozporządzenia regulujące różne aspekty prawa żywnościowego.

Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów i ich wyposażenia oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi określają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Art. 5 ww. rozporządzenia nakłada na przedsiębiorców produkujących i wprowadzających do obrotu żywność obowiązek wdrożenia i stosowania procedury opartej na zasadach systemu HACCP. Wszystkie wymienione wyżej przepisy obligują zakłady przetwórstwa żywności do zachowania najwyższych możliwych standardów higienicznych. Aby sprostać wysokim wymaganiom czystości, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem powinny być wyposażone w odpowiednie środki pozwalające na skuteczną konserwację powierzchni narażonych na ataki grzybów i pleśni.

Firma Alcor z Opola wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadzając na rynek nowoczesną, biokontrolną farbę, która zapewnia doskonałą ochronę przed grzybami i pleśnią nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych. Farba GALVI oparta na mikoogniwach galwanicznych miedzi i cynku stanowi wyzwanie technologiczne i rynkowe dla monokultury farb higienicznych opartych na srebrze.

Proponowana przez firmę Alcor farba higieniczna GALVI spełnia warunki bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą REACH i Biocide Products Regulation (EU) No 528/2012, nie zawiera żadnych biocydów organicznych. Jest w pełni bezpieczna i ekologiczna jednocześnie zapewniając skuteczną ochronę przed grzybami i pleśnią.
GALVI to wysokiej klasy, bezpieczna farba o doskonałej sile krycia, którą można stosować również w obiektach nie zainfekowanych grzybami i pleśnią. Po zmieszaniu ze specjalnym dodatkiem biokontrolnym umieszczonym na puszce staje się farbą higieniczną o silnych właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwpleśniowych.

farba-przeciw-pleśni-i-grzybomSwoją ofertę kierujemy przede wszystkim do:
– Zakładów  przetwórstwa mięsnego
– Magazynów żywnościowych
– Stołówek
– Kuchni
– Mleczarni
– Browarów
– Piekarni
– Szpitali

oraz wszystkich innych obiektów, gdzie konieczne jest utrzymanie wysokich standardów higienicznych. Wprowadzenie nowoczesnych oraz innowacyjnych metod ochrony ścian i sufitów przed grzybami i pleśnią nie tylko umożliwia utrzymanie czystości na najwyższym poziome, ale przyczynia się również do obniżenia kosztów działalności każdego przedsiębiorstwa.

kup teraz

Dowiedz się więcej o projekcie GALVI

Zapytaj o produkt:

tel: 77 455 74 77, 77 457 98 56

e-mail: sklep@alcor.pl

 

 

Po co nam farby higieniczne w domu?

Obraz1Musimy pamiętać, że w naszych łazienkach, kuchniach czy piwnicach od czasu do czasu panują warunki identyczne jak wewnątrz klimatyzacji np. w samochodzie. W klimatyzacji pleśnie i grzyby gromadzą się głównie na parowniku. Parownik jest  idealnym miejscem dla rozwoju tego typu organizmów przez to, że jest ukryty przed działaniem światła, oraz ze względu na to, że przez większość czasu pozostaje wilgotny. Wydzielany przez pleśnie i grzyby nieprzyjemny zapach powoduje spory dyskomfort, jednak znacznie groźniejsze są reakcje alergiczne mogące występować u osób przebywających w miejscach zaatakowanych przez te szkodliwe mikroorganizmy.

Negatywny wpływ grzybów na zdrowie ludzi to przede wszystkim:
• wydzielany nieprzyjemny zapach, który może powodować  nudności, senność, bóle głowy, zawroty głowy, brak apetytu czy dolegliwości żołądkowe.
• wydzielane mykotoksyny zawierającą alfatoksynę  mogą wywoływać nawet nowotwory.
• duże ilości  zarodników w powietrzu  mogą powodować dolegliwości płucne, astmę czy  alergie

O tym, że wnętrze klimatyzacji stanowi podłoże do rozwoju patogennych grzybów i pleśni nie trzeba już nikogo przekonywać. Większość z nas regularnie odkaża te instalacje pod kątem odgrzybiania przynajmniej raz w roku w trosce o swoje zdrowie.

Należy zdać sobie sprawę, że podobnie sytuacja wygląda wewnątrz pomieszczeń  narażonych na nadmierne zawilgocenie. Pomieszczenia takie jak kuchnie, łazienki, piwnice, czy garaże są podatne na atak pleśni i grzybów  w równym stopniu co klimatyzacja. W pomieszczeniach mieszkalnych grzyby rozwijają się na zawilgoconych powierzchniach i w materiałach budowlanych. Najczęściej grzyby pleśniowe w naszych mieszkaniach pojawiają się w miejscach, gdzie następuje kondensacja pary wodnej –  zwykle są to: narożniki ścian zewnętrznych, złącza ścian i stropów, nadproża oraz ościeżnice okienne, czyli wszędzie tam gdzie wilgotne powietrze styka się z chłodną ścianą i następuje wykroplenie pary wodnej.

Negatywny wpływ grzybów i pleśni na budynki:

  • odbarwienia na ścianach i sufitach
  • degradacja materiałów budowlanych
  • niszczenie budynków
  • wysokie koszty renowacji
purchle grzyb

Główne czynniki wpływające na rozwój grzybów i pleśni w pomieszczeniach to:
•    brak wentylacji,
•    brak lub źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa,
•    złe ocieplenie obiektu,
•    wprowadzenie do budynku porażonych grzybem materiałów,
•    nieszczelności dachów, obróbek blacharskich rynien,
•    awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
•    złe odprowadzenie wód powierzchniowych,
•    zła eksploatacja pomieszczeń,

Sposoby wykorzystywane do odkażania klimatyzacji są praktycznie niemożliwe do wykorzystania wewnątrz budynków mieszkalnych. Stąd też idea stosowania farb, które uniemożliwiają rozwój szkodliwych grzybów i pleśni na ścianach i sufitach. Te farby to farby higieniczne. Znane dotychczas farby higieniczne zawierają różne organiczne fungicydy np. triklosan lub też sole srebra albo samo srebro w formie nanocząsteczek. Substancje te nie tylko ograniczają rozwój szkodliwych grzybów i pleśni, ale także stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.

Farby zwalczające grzyby nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i dla środowiska, stąd też zrodziła się idea projektu GALVI – biokontrolnej farby higienicznej opartej na w pełni ekologicznej i bezpiecznej formule. Z receptury farby GALVI całkowicie wyeliminowano mutagenne biocydy GALVI to wysokiej klasy, bezpieczna farba o doskonałej sile krycia, którą można stosować również w obiektach nie zainfekowanych grzybami i pleśnią.  Po zmieszaniu ze specjalnym dodatkiem biokontrolnym umieszczonym na puszce staje się farbą higieniczną o silnych właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwpleśniowych. Jest to jedyna taka farba dostępna na rynku!

kup teraz

Dowiedz się więcej o projekcie GALVI

Zapytaj o produkt:

tel: 77 455 74 77, 77 457 98 56

e-mail: sklep@alcor.pl

Grant 2014-2015

OGŁOSZENIA          OPIS PRODUKTU          ARTYKUŁY

Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR od lat wiedzie prym na rynku farb higienicznych w Polsce. Od 2015 roku realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”, finansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2 215 371,18 zł w tym 1 680 633,16 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OPIS PROJEKTU

POWŁOKA GALVI NARAŻONA NA NADMIERNE DZIAŁANIE WILGOCI W POMIESZCZENIU

jak to działa 2

POWŁOKA GALVI PODCZAS PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI

Aktualnie największym problemem w walce z patogennymi grzybami wewnątrz pomieszczeń jest fakt, że do ich zwalczania używa się praktycznie tych samych środków (głównie azoli i triklosanu) którymi leczy się ludzi, powoduje to mutację i uodparnianie się grzybów na działanie tych środków. Z tego względu należy dążyć do eliminacji z materiałów budowlanych środków biobójczych o mechanizmie działania podobnym do działania antybiotyków.

Efektem realizacji projektu będzie innowacyjny kompozyt – ekologiczna farba higieniczna, o zaawansowanych właściwościach – produkt tworzy na powierzchni aplikacji ”inteligentną” powłokę z mikroogniwami galwanicznymi działającymi tylko w momencie nadmiernego wzrostu zawilgocenia i pozostającymi w spoczynku w przypadku prawidłowej wentylacji chronionych pomieszczeń. Służąca do biokontroli zakażeń grzybiczych powierzchni przegród budowlanych farba posiada dwie właściwości: łączy w sobie biobójcze własności jonów miedzi i cynku z fizycznymi metodami oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Produkt jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia przed nami ocieplenie klimatu. Powłoka GALVI pomimo eliminacji z receptury mutagennych biocydów organicznych skutecznie walczy z problemami zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli. Produkt posiada właściwości biokontrolne (ochrona przeciw grzybicza), a także pełni funkcję dekoracyjną (może być użyty jako zwykła farba). Wprowadzany na rynek produkt jest ekologiczny – przyczynia się do zmniejszenia użycia biocydów organicznych w powłokach malarskich.

Farby higieniczne opracowane w ramach projektu będą tworzyć nową klasę farb dla których zaproponowano nazwę „farby jonowe” – oddaje to podstawowy mechanizm ich funkcji biokontrolnych. Powłoki GALVI tworzą kompozyt mineralno – polimerowy z okresowo aktywnymi mikroogniwami galwanicznymi co odróżnia je od znanych powłok malarskich.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego rodzaju farb higienicznych pod znakiem handlowym GALVI. Farby higieniczne opracowane w ramach projektu GALVI będą tworzyć nową klasę farb dla których proponujemy nazwę „farb jonowych”. Wynika to z faktu, że biokontrolne własności tych farb oparte są na wykorzystaniu mikroogniw galwanicznych wytwarzających jonowe prądy galwaniczne w powłoce.

Farby higieniczne stosowane są w budownictwie w celu zapewnienia koniecznych wysokich standardów higienicznych w szpitalach, domach opieki czy też zakładach produkcji żywności. Główną rolą tych farb jest ograniczenie a najlepiej wyeliminowanie rozwoju biofilmów, grzybów i bakterii na ścianach i sufitach. Znane dotychczas farby zawierają różne organiczne fungicydy np. triklosan lub też sole srebra albo samo srebro w formie nanocząsteczek. Przypuszcza się, że substancje te nie tylko ograniczają rozwój szkodliwych mikroorganizmów ale także stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Powszechnie stosowanie antybiotyków o strukturach chemicznych zbliżonych do fungicydów np. triklosanu, azoli dodatkowo komplikują zwalczanie grzybów w obiektach służby zdrowia czy też fermach hodowli zwierząt.

W oparciu o nasza wiedzę i analizę baz patentowych proponowana technologia jest innowacyjna i w sposób bezpieczny rozwiązuje przynajmniej część problemu rozwoju grzybów na ścianach wewnątrz budowli. Nasza technologia nie posiada odpowiedników wśród znanych systemów obecnych na rynku. Na podstawie badań przedprojektowych można stwierdzić , że system GALVI cechuje wyjątkowa skuteczność w ograniczaniu rozwoju grzybów i pleśni.

Proponowany system spełnia warunki bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą REACH i Biocide Products Regulation (EU) No 528/2012, i nie zawiera żadnych biocydów organicznych. Powszechnie wiadomo, że pewne metale i ich sole mają doskonałe własności bakteriobójcze i grzybobójcze. W systemie GALVI własności te zostają wzmocnione poprzez tworzenie z dwóch różnych metali np. miedzi i cynku mikroogniw galwanicznych. Biokontrolne i biobójcze aktywności takiego systemu wynikają z dodatkowego ruchu jonów metali w kapilarach powłoki i towarzyszącego mu pola elektromagnetycznego.

Przedstawione przesłanki teoretyczne dla opracowania nowego typu farb higienicznych opartych na mikroogniwach galwanicznych zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych i próbach technologicznych przeprowadzonym przez Wnioskodawcę. Wyniki tych badań poddano weryfikacji na forum specjalistycznych konferencji międzynarodowych.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Wnioskodawcę do produkcji unikalnej farby GALVI, która tworzy „inteligentną” powłokę z mikroogniwami galwanicznymi, które są aktywne tylko przy nadmiernym zawilgoceniu powłoki i przechodzeniu w spoczynek przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Cechą wyróżniającą GALVI jest możliwość wyboru żądanego poziomu ochrony przeciwgrzybiczej przez konsumentów już podczas aplikacji, poprzez dobór ilości dodanych elektrod w zależności od stopnia zagrzybienia obiektu. Wraz z wdrożeniem produkcji farb zostanie uruchomiony serwis Internetowy świadczenia usług i doradztwa w zakresie oceny zagrożeń mikologicznych danych pomieszczeń i sposobów ich odgrzybienia. Finalny produkt zostanie włączony do sprzedaży farb specjalistycznych działu handlowego i sklepu internetowego firmy Alcor oraz pozostałych dystrybutorów z którymi współpracuje wnioskodawca.

Obszary zastosowań farb GALVI to przede wszystkim pomieszczenia wymagające zachowania najwyższych standardów higienicznych takich jak: przemysł spożywczy (hale produkcyjne i magazynowe w zakładach mięsnych, mleczarniach, browarach, winiarniach, przetwórniach ryb, serowniach itp.), budynki użyteczności publicznej (szpitale, domy opieki społecznej, noclegownie, aqua-parki, baseny, sanitariaty publiczne, szkoły, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków itp.), budownictwo indywidualne (łazienki, kuchnie, piwnice itp.), usługi (restauracje, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne), rolnictwo (obory, chlewnie, kurniki, pieczarkarnie itp.), obronność (schrony dla ludzkości cywilnej, magazyny żywności na wypadek wojny lub klęsk żywiołowych), instalacje militarne (podziemne centra dowodzenia, schrony , koszary, centra przetwarzania danych wywiadowczych i inne budynki o ograniczonym dostępie światła słonecznego i wymuszanej wentylacji).

Osiągnięcie przedstawionego powyżej celu jakim jest opracowanie nowej technologii jonowych farb higienicznych opartych na mikoogniwach galwanicznych wymaga realizacji dwóch czasochłonnych etapów. Pierwszy to badanie modelowe odziaływania mikroogniw Cu-Zn na patogenne grzyby w hodowlach in vitro. Badania te są powiązane sprzężeniem zwrotnym z badaniami fizyko – chemicznymi nad strukturą i składem elektrolitu pomocniczego mikroogniw. W obszarze tym brak jest danych literaturowych co wymaga opracowania własnej metodyki badań. Drugim bardzo czasochłonnym etapem będą próby walidacyjne w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Badania skuteczności funkcji biokontrolnych rozwoju zakażeń grzybiczych wymagają wielomiesięcznych obserwacji i ciągłego monitoringu stanu powierzchni. Materiał biologiczny pobierany w trakcie prób walidacji będzie oceniany w oparciu o metody opracowane w pierwszym etapie badań mikologicznych z identyfikacją gatunkowa występujących mikroorganizmów. Prowadzenie prób walidacyjnych musi być zsynchronizowane z procesami technologicznymi w wybranych zakładach przemysłu spożywczego, ferm hodowlanych czy też zakładów opieki medycznej.GALVI_logo_RGB