Rola farb higienicznych w przemysle spożywczym | Alcor
26953
post-template-default,single,single-post,postid-26953,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Rola farb higienicznych w przemysle spożywczym

Utrzymanie czystości w zakładach przemysłu spożywczego ma podstawowe znaczenie dla zachowania wysokich standardów produkcji i jakości wytwarzanych produktów. Poziom czystości i higieny ogólnej zakładu ma ogromny wpływ na jakość wytwarzanych produktów oraz na bezpieczeństwo produkowanej czy też przechowywanej żywności. Podstawą higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego są procesy mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych, narzędzi oraz w szczególności pomieszczeń. Na powierzchni ścian i sufitów pozostałości po bieżącej produkcji, nagromadzony brud, oraz duża wilgotność stanowią doskonałe warunki dla rozwoju grzybów i pleśni.

Musimy pamiętać, że zanieczyszczenie żywności grzybami i pleśnią powoduje jej nieprzydatność do spożycia. W konsekwencji może prowadzić do dużych strat produkcyjnych, wysokich odszkodowań, lub nawet zamknięcia zakładu.

grzyb fabrykaZe szkodliwym działaniem metabolitów grzybowych ludzkość zmaga się od wieków. Od dawna znane były przypadki zatruć ludzi i zwierząt powodowane spożyciem zapleśniałej żywności czy pasz. Przykładem toksycznego działania metabolitów grzybów na zwierzęta gospodarskie były masowe padnięcia indyków (turkey x disease) na farmach drobiowych w Anglii w 1960 r. Sprawcą była aflatoksyna – substancja wytwarzana przez grzyby Aspergillus flavus.  [B. Miklaszewska ,J. Grajewski  Patogenne i alergogenne grzyby pleśniowe w otoczeniu człowieka. Alergia, 2: 45-50, 2005]
Znane dotychczas farby higieniczne przeznaczone do zwalczania bakterii, grzybów i  pleśni  zawierają różne organiczne fungicydy np. triklosan, fenol lub też sole srebra albo samo srebro w formie nanocząsteczek. Substancje te nie tylko ograniczają rozwój szkodliwych mikroorganizmów, ale także stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Wadami tych substancji jest przede wszystkim ich mutagenność, oraz zagrożenia środowiskowe, co skłania do ich wycofywania z powszechnego użycia. Żadna z dotychczas dostępnych na rynku farb nie nadaje się do wykonania nawierzchni w obiektach zainfekowanych pleśnią i grzybami.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z  art.11 ust.1 pkt.4 ustawy z dn. 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz, 242) od dania 15 maja 2015 uchylił pozwolenie na obrót produktami biobójczymi zawierającymi Triklosan ( nr CAS:3380-34-5) – do tej pory uznawanych za najskuteczniejsze produkty higieniczne.

W Polsce obok przepisów krajowych z zakresu bezpieczeństwa żywności, stosuje się wprost rozporządzenia organów ustawodawczych UE. Niemalże co roku wydawane są kolejne rozporządzenia regulujące różne aspekty prawa żywnościowego.

Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów i ich wyposażenia oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi określają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Art. 5 ww. rozporządzenia nakłada na przedsiębiorców produkujących i wprowadzających do obrotu żywność obowiązek wdrożenia i stosowania procedury opartej na zasadach systemu HACCP. Wszystkie wymienione wyżej przepisy obligują zakłady przetwórstwa żywności do zachowania najwyższych możliwych standardów higienicznych. Aby sprostać wysokim wymaganiom czystości, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem powinny być wyposażone w odpowiednie środki pozwalające na skuteczną konserwację powierzchni narażonych na ataki grzybów i pleśni.

Firma Alcor z Opola wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadzając na rynek nowoczesną, biokontrolną farbę, która zapewnia doskonałą ochronę przed grzybami i pleśnią nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych. Farba GALVI oparta na mikoogniwach galwanicznych miedzi i cynku stanowi wyzwanie technologiczne i rynkowe dla monokultury farb higienicznych opartych na srebrze.

Proponowana przez firmę Alcor farba higieniczna GALVI spełnia warunki bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą REACH i Biocide Products Regulation (EU) No 528/2012, nie zawiera żadnych biocydów organicznych. Jest w pełni bezpieczna i ekologiczna jednocześnie zapewniając skuteczną ochronę przed grzybami i pleśnią.
GALVI to wysokiej klasy, bezpieczna farba o doskonałej sile krycia, którą można stosować również w obiektach nie zainfekowanych grzybami i pleśnią. Po zmieszaniu ze specjalnym dodatkiem biokontrolnym umieszczonym na puszce staje się farbą higieniczną o silnych właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwpleśniowych.

farba-przeciw-pleśni-i-grzybomSwoją ofertę kierujemy przede wszystkim do:
– Zakładów  przetwórstwa mięsnego
– Magazynów żywnościowych
– Stołówek
– Kuchni
– Mleczarni
– Browarów
– Piekarni
– Szpitali

oraz wszystkich innych obiektów, gdzie konieczne jest utrzymanie wysokich standardów higienicznych. Wprowadzenie nowoczesnych oraz innowacyjnych metod ochrony ścian i sufitów przed grzybami i pleśnią nie tylko umożliwia utrzymanie czystości na najwyższym poziome, ale przyczynia się również do obniżenia kosztów działalności każdego przedsiębiorstwa.

kup teraz

Dowiedz się więcej o projekcie GALVI

Zapytaj o produkt:

tel: 77 455 74 77, 77 457 98 56

e-mail: sklep@alcor.pl