Folia Odsalax - Ochrona przed solą drogową | Alcor
32240
page-template-default,page,page-id-32240,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
nowe-EFSiI-1-824x78

Folia Odsalax 

System ochrony roślin przed solą drogową w pasach szybkiego ruchu 

Opatentowana technologia – Patent PL228854

Folia ODSALAX to technologia opracowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020, projekt pt. „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”

System potrafi wycofać  ponad 2 kg soli spod 1 drzewa w sezonie zimowych. 

Folia ODSALAX pozwala na rozszerzenie zakresu ochrony drzew dla pasów zieleni w ciągach dróg szybkiego ruchu.

Zastosowanie:

  • Ochrona drzew dla pasów zieleni w ciągach dróg szybkiego ruchu

Folia produkowana jest z po-recyklingowych polimerów na drodze termoformowania. Wypełnienie folii stanowią naturalne zrębki wierzbowe Salix viminalis, które posiadają zdolność do zatrzymywania dużej ilości solanki. Po sezonie zimowym absorber może zostać odsolony, a następnie wykorzystany do mulczowania dzięki czemu nie powstaje odpad. Trwałość folii ODSALAX to 10 lat.

Zalety technologii:

  • Wysoka skuteczność wychwytu soli drogowej
  • Możliwość ochrony zieleni w pasach szybkiego ruchu
  • Możliwość dopasowania tac do wielkości pnia
  • Możliwość łączenia tac (system modułowy)
  • Wysoka trwałość produktu, nawet do 10 lat.

Folia ODSALAX - jak to działa?

Współpraca naukowa:

Projekt Folia ODSALAX doceniony w Brukselii

Mamy przyjemność poinformować, że nasz projekt dofinansowany z funduszy UE i realizowany przy wsparciu OCRG został doceniony na arenie międzynarodowej. Artykuł na temat projektu ukazał się na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Poland/polish-innovation-protects-environment-from-de-icing-salt

oslo folia

Folia ODSALAX została zastosowana w Oslo zimą 2020/2021

Folia ODSALAX  została przetestowana zimą 2020/2021 w Norwegii. Prace zostały przeprowadzone na zlecenie Oslo Kommune.  Testy prowadzono na ulicach  Drammensveien –  chroniono Jesiony pensylwańskie Fraxinus pennsylvanicum cimmaron,  a na ulicy Finnmarkgata – brzozy Betula pendula. Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność systemu.

foli odsalax realizacja

Naukowe podstawy wychwytu soli przez folie ODSALAX

Fot.1: Model Folii ODSALAX 

Fot.2: Obraz mikroskopowy kryształów chlorku sodu wewnątrz pustych przestrzeni w matrycy

Folie ODSALAX są skonstruowane w taki sposób, aby ich kontakt z gruntem nie zakłócał wymiany gazowej gleby. Dzięki specjalnie skonstruowanym kubkom retencyjnym, folia kontaktuje się z glebą tylko w 10%.

Fot.3: Przekrój Folii ODSALAX

Fot.4: Symulacja pracy tac ochronnych. Tace zalewane solanką co 3 dni przez okres 21 dni. (Szalki Petriego: średnica 9,5 cm, wysokość 1,5 cm)

Przykładowe realizacje

System został przetestowany zarówno w warunkach poletka doświadczalnego jak i w warunkach rzeczywistych na ulicach miast, m.in Opola i Oslo. Dla zainteresowanych służymy szczegółowym raportem z walidacji systemu.

Oslo 2020/2021

We wszystkich  lokalizacjach, nad procesem walidacji czuwa Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.