Granty badawcze / wszystkie | Alcor
26981
page-template-default,page,page-id-26981,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Fundusze Unijne

Zapraszamy do zapoznania sie z dotacjami unijnymi, które pozwoliły dofinansować działaność B+R naszej firmy

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: : POIR.02.03.06-16-0001/21

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu LIFE 2021- podprogram na rzecz środowiska

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wstępnej koncepcji projektu (concept notes) w terminie: późna wiosna 2021 lub późniejszym wskazanym przez organizatora EU i w przypadku jej akceptacji opracowanie i złożenie pełnego wniosku w terminie: jesień 2021. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych i wdrożeniowych prowadzonych przez Wnioskodawcę w zakresie inżynierii środowiska (Przerób odpadów kartonowych i ochrona środowiska w oparciu o własne patenty PL.433627 i PL228854). 

Planowane efekty: Zagospodarowanie odpadów tekturowych do ochrony drzew przed szkodliwa solą drogowa zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Celem projektu to przerób wysokokalorycznych odpadów tekturowych, które w Unii Europejskiej objęte są zakazem składowania. W ramach projektu LIFE zostanie zaproponowany ekologiczny sposób zagospodarowania odpadów tekturowych w oparciu o własne Patenty

 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0004/21

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu HORIZON EUROPE FRAMEWORK, EIC ACCELERATOR OPEN 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01)

Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie i złożenie wniosku do  EIC ACCELERATOR OPEN 2021. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych dotyczących opracowania nowej technologii stałego napowietrzania gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich.

Planowane efekty: Opracowanie wniosku o eurogrant będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych dotyczących opracowania nowej technologii stałego napowietrzania gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich poprzez wykorzystanie kanałów wentylacyjnych wykonanych z wysokoporowatego kompozytu celulozowo-żwirowego

 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0002/20

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu LIFE 2020 - podporogram na rzecz środowiska"

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wstępnej koncepcji projektu (concept notes) w terminie; czerwiec 2020 lub późniejszym wskazanym przez organizatora EU i w przypadku jej akceptacji opracowanie i złożenie pełnego wniosku w terminie: luty 2021

Planowane efekty: Opracowanie wniosku o eurogrant pod tytułem " Łagodzenie skutków zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 w obszarach miejskich poprzez wzbogacenie zielonej infrastruktury o epifityczne porosty, glony i mszaki zasiedlana na "Zielonych Absorberach przestrzennych (ZAP) w ramach konkursu UE programu LIFE 2020 - podporogram na rzecz środowiska. 

 

 

 

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0636/20

Numer konkursu: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie powłok malarskich przerywających transmisję wirusów za pośrednictwem przedmiotów i powierzchni stałych”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowatorskich farb wieloskładnikowych o działaniu biobójczym i potencjalnie dużym zastosowaniu w walce z pandemią koronawirusa COVID-19. W ramach projektu zostanie opracowana grupa jednorodnych po zmieszaniu farb tworzących powłoki o sile wirusobójczości porównywalnej z powierzchnią bioaktywnej miedzi.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Beneficjenta do produkcji gamy farb o skuteczności wirusobójczej zbliżonej do powierzchni wykonanych z bioaktywnej miedzi. Produkty opracowane w ramach projektu znajdą zastosowanie przede wszystkim w zatłoczonych miejscach publicznych takich jak szkoły, przedszkola, domy opieki, biura, szpitale, środki transportu publicznego, dworce czy lotniska. Wprowadzone zostaną również mniejsze opakowania przeznaczone dla klientów indywidualnych do użytku domowego.

Wartość projektu: 2 501 947,30

Udział Unii Europejskiej: 1 886 462,55 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0002/19

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji środka organiczno - mineralnego poprawiającego właściwości gleby o nazwie handlowej HydroEkoGleba (HEG).

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie  środka organiczno - mineralnego poprawiającego właściwości gleby.

Wartość projektu: 1 841 878,12 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 204 610,37

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16- 0002/18

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji  folii chroniącej  rośliny i glebę przed szkodliwym działaniem soli drogowej.

Wartość projektu: 1 670 191,94 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 130 465,54 zł

Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0004/15

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego rodzaju farb higienicznych pod znakiem handlowym GALVI. Farby higieniczne opracowane w ramach projektu GALVI będą tworzyć nową klasę farb dla których proponujemy nazwę „farb jonowych”.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Beneficjenta do produkcji unikalnej rodziny jonowych farb higienicznych GALVI, które tworzą „inteligentną” powłokę z mikroogniwami galwanicznymi, które są aktywne tylko przy nadmiernym zawilgoceniu  i przechodzą w spoczynek przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Wartość projektu: 2 215 371,18 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 680 633,16 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1254/15

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa: Wsparcie działania prac B + R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii aktywnej ochrony gleb i roślin przed szkodliwym działaniem soli drogowej i opracowanie metod produkcji elementów nowego systemu o nazwie ODSALAX.

Planowane efekty: Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu służącego do aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem sol drogowej. 

Wartość projektu: 2 312917,18 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 783 943,19 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Innowacyjna gospodarka 2007-2013

Działanie 1.4

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-16-007/11-00

Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego”

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego na bazie srebra o nazwie handlowej „Grut Ag”

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.501.589,00 zł

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 1.445.400,00 zł

Kwota dofinansowania projektu: 938.165,00 zł