Granty badawcze / wszystkie | Alcor
26981
page-template-default,page,page-id-26981,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Tytuł projektu: Innowacyjne doglebowe rdzenie wentylacyjne zwiększające infiltrację nadmiernie zagęszczonych gleb

W ramach projektu będą realizowane trzy zadania :

  1. Opracowanie prasy doświadczalnej pozwalającej na wytworzenie rdzeni skalno-celulozowych oraz przebadaniem bezinwazyjnego sposobu ich aplikacji w oparciu o metodę hydrodynamiczną.
  2. Ustalenie formy matrycy celulozowej, która zwiększy ilość mezofauny zasiedlającej teren z zastosowanym systemem o min. 60 % ,rozkładającej  się po min. 6 miesiącach od aplikacji oraz zwiększającej  infiltrację gleby o min. 50% w warunkach pola doświadczalnego.
  3. Przebadanie wyprodukowanych rdzeni skalno-celulozowych w warunkach rzeczywistych, które ostatecznie powinny zwiększyć infiltrację gleb w warunkach miejskich o 50% w stosunku do kontroli czyli wartości infiltracji przed aplikacją rdzeni.

Grupy docelowe:

Instytucje państwowe zajmujące się zarządzaniem i utrzymaniem zieleni

Właściciele domów z ogrodami lub posiadający działki rekreacyjne.

Rolnicy posiadający problem z zatrzymywaniem się wód deszczowych np. na polach.

Cel: Celem projektu jest opracowanie nowej technologii trwałego napowietrzania oraz zwiększenia przesiąkliwości (infiltracji) ubitych gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich, poprzez zastosowanie rdzeni skalno-celulozowych.

Wartość projektu: 3 891 705. 00 zł

Dofinansowanie: 2 894 866. 50 zł

Projekt LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT program działań na rzecz środowiska i klimatu

Beneficjent - międzynarodowe konsorcjum:

  • Centrum Badawczo-Produkcyjne "ALCOR" Sp. z o.o. - Lider
  • InHort- Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice - partner
  • VUPC Instytut Celulozowo - Papierniczy, Bratysława, Słowacja - partner

Nr projektu: 101113635 

Tytuł projektu:

ENG: Soil condition improvement through rock-cellulose waste pellets and impregnated wood chips.

PL: Poprawa stanu gleby poprzez wykorzystanie odpadowego peletu celulozowo-skalnego oraz impregnowanych zrębków drzewnych.

Akronim: SoilLifeBoats

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa stanu gleby, jej struktury mineralnej i zawartości węgla poprzez rolnicze i ogrodnicze wykorzystanie kompozytowych peletów celulozowo-skalnych (RCP) - peletów wykonanych z odpadowych krótkich włókien celulozowych i pyłu skalnego. Zakopanie w glebie (RCP) zapewni dodatkowe wsparcie dla mezofauny glebowej, dłuższą sekwestrację węgla i usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery poprzez wzmożone wietrzenie skał.

Akronim projektu SoilLifeBoats wywodzi się z obserwacji wielkiej różnorodności mezofauny żyjącej wewnątrz RCP zakopanej w glebie, zwłaszcza w okresach suszy i na suchych glebach. Wysoka porowatość struktury kompozytu RCP skutkuje silnymi siłami kapilarnymi, które gromadzą wodę w granulkach. Mikroorganizmy glebowe pod wpływem stresu wodnego migrują do pelet, które działają jak „szalupy ratunkowe”, pomagając im przetrwać krytyczny czas w okresach suszy. Po opadach deszczu, gdy gleba ponownie staje się wilgotna, mikroorganizmy wracają do gleby i ponownie ją kolonizują.

Budżet projektu: € 2 110 409, 15

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 60%

Działanie 2.3.Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.6. Granty na Eurogranty

 Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0009/22-00

 Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 Nazwa Beneficjenta: Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

 Tytuł projektu: Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), EIC Accelerator 2022 (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01).

 Cel projektu:

Celem projektu jest złożenie pełnego wniosku do programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), EIC Accelerator 2022 (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01). Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem prac naukowych dotyczących opracowania systemu do ochrony konstrukcji drewnianych w postaci elektrod Zn-Cu (o średnicy 1mm). Elektrody osadzone są w pewnej odległości w siatce z włókna szklanego, która jest niepalna i bezpieczna. Zastosowana będzie jako oddzielenie powierzchni mineralnej np. cegły od konstrukcji drewnianej np. wspornik dachu, gdzie występuje ryzyko ataku biologicznego. Dzięki zastosowaniu elektrod Zn-Cu powstaną mikroogniwa galwaniczne, chroniące drewno przed kolonizacją grzybów. Technologia tworzy na powierzchni system "SMART", który aktywuje mikrokomórki galwaniczne podczas nadmiernego wzrostu wilgoci chroniąc powierzchnie przed zagrzybieniem. Właściwości przeciwgrzybicze systemu oparte są wyłącznie na ekologicznej technologii ogniw galwanicznych cynkowo – miedzianych.

 Planowane efekty: Opracowanie studium wykonalności na potrzeby opracowania wniosku o Eurogrant pod tytułem "Opracowanie innowacyjnego systemu do ochrony konstrukcji drewnianych w postaci elektrod Zn-Cu osadzonych w siatce z włókna szklanego, która jest niepalna i bezpieczna”.

Okres realizacji : 2022-09-01- 2023-12-30

 

Kwota kwalifikowana projektu:280 060.00PLN

Kwota dofinansowania projektu: 280 060.00PLN

AKRONIM: GalviGuard

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ulicy Pańskiej 81/83. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 2.3.Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.6. Granty na Eurogranty

 Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0010/22-00

 Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 Nazwa Beneficjenta: Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

 Tytuł projektu: Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Programme for Environment and Climate Action (LIFE) Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-ENV)

 Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wniosku o Eurogrant pod tytułem: „Aplikacja nowego nawozu organiczno-mineralnego z odpadów papierniczych i skał budowlanych poprawiającego glebową bioróżnorodność i retencję wody wraz z wychwytem CO2" . "Application of the new organic-mineral fertilizer from the paper waste and rock construction industry waste for the increase of soil water retention, soil biodiversity and CO2 sequestration”. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem prac naukowych dotyczących aplikacji nowego nawozu oragniczno – mineralnego z odpadów papierniczych i skał budowlanych poprawiających glebową bioróżnorodność i retencję wody wraz z wychwytem CO2. Wniosek składany pełny w konsorcjum. Beneficjent jest Liderem.

 Planowane efekty: Opracowanie studium wykonalności na potrzeby opracowania wniosku o Eurogrant pod tytułem " Aplikacja nowego nawozu organiczno-mineralnego z odpadów papierniczych i skał budowlanych poprawiającego glebową bioróżnorodność i retencję wody wraz z wychwytem CO2"

Okres realizacji : 2022-09-01 - 2023-06-30

 

Kwota kwalifikowana projektu: 239 310,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 239 310,00 PLN

AKRONIM: SoilLifeBoats

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ulicy Pańskiej 81/83. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 2.3.Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.6. Granty na Eurogranty

 Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0002/22-00

 Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 Nazwa Beneficjenta: Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

 Tytuł projektu: Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu HORIZON EUROPE FRAMEWORK PROGRAMME (HORIZON).

 Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wniosku o Eurogrant pod tytułem: „Zahamowanie tworzenia biofilmu grzybiczego i wirusowego przez mikroogniwa galwaniczne na złożonych funkcjonalnie powierzchniach plastikowych i aluminiowych szczególnie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem prac naukowych dotyczących zahamowania tworzenia biofilmu grzybiczego i wirusowego przez mikroogniwa galwaniczne na złożonych funkcjonalnie powierzchniach plastikowych i aluminiowych szczególnie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wniosek składany był pełny.

 Planowane efekty: Opracowanie studium wykonalności na potrzeby opracowania wniosku o Eurogrant pod tytułem: „Zahamowanie tworzenia biofilmu grzybiczego i wirusowego przez mikroogniwa galwaniczne na złożonych funkcjonalnie powierzchniach plastikowych i aluminiowych szczególnie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

Okres realizacji projektu: 25.04.2022r.- 31.03.2023r.

 

Kwota kwalifikowana projektu: 234.660,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 234.660,00 PLN

AKRONIM: AirGALVI

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ulicy Pańskiej 81/83. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działalność B+R

Zapraszamy do zapoznania sie z dotacjami, które pozwoliły dofinansować działaność B+R naszej firmy

EUREKA Danube Call 2022 w ramach Inicjatywy EUREKA.

Numer wniosku o dofinansowanie: EUREKADanube/INNOCEL/5/2022

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Innowacyjny adsorber celulozowy do zwiększenia ochrony drzew przed szkodliwą solą drogową"

Cel projektu: Celem projektu jest wykorzystanie odpadów papierniczych do opracowania innowacyjnego adsorbera celulozowego (INNOCEL), który posłuży do ochrony drzew przed solą drogową w opatentowanym systemie ODSALAX

Koszt projektu: 964 753, 54 zł

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 743 319,02 zł

 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0004/21

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu HORIZON EUROPE FRAMEWORK, EIC ACCELERATOR OPEN 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01)

Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie i złożenie wniosku do  EIC ACCELERATOR OPEN 2021. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych dotyczących opracowania nowej technologii stałego napowietrzania gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich.

Planowane efekty: Opracowanie wniosku o eurogrant będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych dotyczących opracowania nowej technologii stałego napowietrzania gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich poprzez wykorzystanie kanałów wentylacyjnych wykonanych z wysokoporowatego kompozytu celulozowo-żwirowego

 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0002/20

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu LIFE 2020 - podporogram na rzecz środowiska"

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wstępnej koncepcji projektu (concept notes) w terminie; czerwiec 2020 lub późniejszym wskazanym przez organizatora EU i w przypadku jej akceptacji opracowanie i złożenie pełnego wniosku w terminie: luty 2021

Planowane efekty: Opracowanie wniosku o eurogrant pod tytułem " Łagodzenie skutków zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 w obszarach miejskich poprzez wzbogacenie zielonej infrastruktury o epifityczne porosty, glony i mszaki zasiedlana na "Zielonych Absorberach przestrzennych (ZAP) w ramach konkursu UE programu LIFE 2020 - podporogram na rzecz środowiska. 

 

Fundusze Unijne

Zapraszamy do zapoznania sie z dotacjami unijnymi, które pozwoliły dofinansować działaność B+R naszej firmy

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: : POIR.02.03.06-16-0001/21

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu LIFE 2021- podprogram na rzecz środowiska

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wstępnej koncepcji projektu (concept notes) w terminie: późna wiosna 2021 lub późniejszym wskazanym przez organizatora EU i w przypadku jej akceptacji opracowanie i złożenie pełnego wniosku w terminie: jesień 2021. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych i wdrożeniowych prowadzonych przez Wnioskodawcę w zakresie inżynierii środowiska (Przerób odpadów kartonowych i ochrona środowiska w oparciu o własne patenty PL.433627 i PL228854). 

Planowane efekty: Zagospodarowanie odpadów tekturowych do ochrony drzew przed szkodliwa solą drogowa zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Celem projektu to przerób wysokokalorycznych odpadów tekturowych, które w Unii Europejskiej objęte są zakazem składowania. W ramach projektu LIFE zostanie zaproponowany ekologiczny sposób zagospodarowania odpadów tekturowych w oparciu o własne Patenty

 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0004/21

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu HORIZON EUROPE FRAMEWORK, EIC ACCELERATOR OPEN 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01)

Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie i złożenie wniosku do  EIC ACCELERATOR OPEN 2021. Udział w Eurograncie będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych dotyczących opracowania nowej technologii stałego napowietrzania gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich.

Planowane efekty: Opracowanie wniosku o eurogrant będzie rozszerzeniem zakresu prac naukowych dotyczących opracowania nowej technologii stałego napowietrzania gleby w bliskim sąsiedztwie drzew miejskich poprzez wykorzystanie kanałów wentylacyjnych wykonanych z wysokoporowatego kompozytu celulozowo-żwirowego

 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.06-16-0002/20

Oś priorytetowa: 2 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu LIFE 2020 - podporogram na rzecz środowiska"

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i złożenie wstępnej koncepcji projektu (concept notes) w terminie; czerwiec 2020 lub późniejszym wskazanym przez organizatora EU i w przypadku jej akceptacji opracowanie i złożenie pełnego wniosku w terminie: luty 2021

Planowane efekty: Opracowanie wniosku o eurogrant pod tytułem " Łagodzenie skutków zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 w obszarach miejskich poprzez wzbogacenie zielonej infrastruktury o epifityczne porosty, glony i mszaki zasiedlana na "Zielonych Absorberach przestrzennych (ZAP) w ramach konkursu UE programu LIFE 2020 - podporogram na rzecz środowiska. 

 

 

 

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0636/20

Numer konkursu: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie powłok malarskich przerywających transmisję wirusów za pośrednictwem przedmiotów i powierzchni stałych”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowatorskich farb wieloskładnikowych o działaniu biobójczym i potencjalnie dużym zastosowaniu w walce z pandemią koronawirusa COVID-19. W ramach projektu zostanie opracowana grupa jednorodnych po zmieszaniu farb tworzących powłoki o sile wirusobójczości porównywalnej z powierzchnią bioaktywnej miedzi.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Beneficjenta do produkcji gamy farb o skuteczności wirusobójczej zbliżonej do powierzchni wykonanych z bioaktywnej miedzi. Produkty opracowane w ramach projektu znajdą zastosowanie przede wszystkim w zatłoczonych miejscach publicznych takich jak szkoły, przedszkola, domy opieki, biura, szpitale, środki transportu publicznego, dworce czy lotniska. Wprowadzone zostaną również mniejsze opakowania przeznaczone dla klientów indywidualnych do użytku domowego.

Wartość projektu: 2 501 947,30

Udział Unii Europejskiej: 1 886 462,55 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0002/19

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji środka organiczno - mineralnego poprawiającego właściwości gleby o nazwie handlowej HydroEkoGleba (HEG).

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie  środka organiczno - mineralnego poprawiającego właściwości gleby.

Wartość projektu: 1 841 878,12 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 204 610,37

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16- 0002/18

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji  folii chroniącej  rośliny i glebę przed szkodliwym działaniem soli drogowej.

Wartość projektu: 1 670 191,94 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 130 465,54 zł

Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0004/15

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego rodzaju farb higienicznych pod znakiem handlowym GALVI. Farby higieniczne opracowane w ramach projektu GALVI będą tworzyć nową klasę farb dla których proponujemy nazwę „farb jonowych”.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Beneficjenta do produkcji unikalnej rodziny jonowych farb higienicznych GALVI, które tworzą „inteligentną” powłokę z mikroogniwami galwanicznymi, które są aktywne tylko przy nadmiernym zawilgoceniu  i przechodzą w spoczynek przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Wartość projektu: 2 215 371,18 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 680 633,16 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1254/15

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa: Wsparcie działania prac B + R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii aktywnej ochrony gleb i roślin przed szkodliwym działaniem soli drogowej i opracowanie metod produkcji elementów nowego systemu o nazwie ODSALAX.

Planowane efekty: Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu służącego do aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem sol drogowej. 

Wartość projektu: 2 312917,18 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 783 943,19 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Innowacyjna gospodarka 2007-2013

Działanie 1.4

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-16-007/11-00

Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego”

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego na bazie srebra o nazwie handlowej „Grut Ag”

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.501.589,00 zł

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 1.445.400,00 zł

Kwota dofinansowania projektu: 938.165,00 zł