Projekty | Alcor
Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o. realizuje kompleksowo zagadnienie ekologicznej modernizacji stanowisk transformatorowych metodą „opolską”, obejmujące opracowania dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz wykonawstwo.
22084
page-template-default,page,page-id-22084,page-child,parent-pageid-21881,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Projekty

Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o. realizuje kompleksowo zagadnienie ekologicznej modernizacji stanowisk transformatorowych metodą „opolską”, obejmujące opracowania dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz wykonawstwo.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą inżynierską w dziale projektowym i wykonawczym, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i nadzorowo-eksploatacyjne na obiektach elektroenergetycznych.

Zakres projektowy

Realizacja modernizacji stanowisk transformatorowych jest poprzedzona przygotowa-niem dokumentacji formalno-prawnej, która obejmuje:

 • koncepcję inwestycji w celu uzyskania wskazania lokalizacyjnego,
 • wystąpienie do Urzędu Miasta lub Gminy o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • operat hydrogeologiczny,
 • operat geodezyjny,
 • operat wodno-prawny,
 • projekt budowlano-wykonawczy,
 • pozwolenie budowlane,
 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 • przedmiar robót,
 • kosztorys inwestorski,
 • instrukcję obsługi urządzeń odprowadzających i oczyszczających ścieki opadowe ze stanowisk transformatorowych.

Zakres wykonawczy

Na podstawie dokumentacji projektowej wykonujemy szczelne misy olejowe w obrębie transformatorów mocy realizując podstawowe zalety metody „opolskiej”, takie jak :

 • prace wokół transformatora są prowadzone bez konieczności demontażu podłączeń sieciowych i przemieszczania transformatora przy sporadycznych okresach wyłączeń,
 • większość prac w polu transformatorowym można prowadzić w czasie jego pracy,
 • krótki czas wykonania – dla dwóch pól transformatorowych na stacji wysokich napięć okres realizacji inwestycji w sprzyjających warunkach pogodowych, z zachowaniem reżimu technologicznego, nie przekracza 30 dni roboczych,
 • niski koszt wykonania modernizacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami wykonania szczelnych mis pod transformatorami, z kosztownymi żelbetowymi fundamentami, których wykonanie wiąże się z długotrwałym odstawieniem transformatora na stanowisko prowizoryczne, co obecnie jest praktycznie niemożliwe ze względu na wymagających odbiorców,
 • spełnia przepisy Ochrony Środowiska, wymogi ochrony p.poż. i jest zgodna z założeniami PN-E-05115:2000 w zakresie dotyczącym mis olejowych pod transformatorami mocy.

 

Dowiedz się wiecej o tej technologii…

 

Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

ul. Kępska 12, 45-130 Opole

NIP: 754-033-78-82

 

Projekty:

tel./fax (+48 77) 455 46 10

e-mail: projekty@alcor.pl