RAL – Design | Alcor
23949
page-template-default,page,page-id-23949,page-child,parent-pageid-23053,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

RAL DESIGN SYSTEM

Odkąd podstawowa kolekcja barw RAL 840-HR i RAL 841-GL (RAL Classic) składające się z 210 różnych kolorów okazały się zbyt skromne dla pewnych zastosowań wprowadzono dodatkową kolekcję RAL Design System. Projektanci otrzymali do dyspozycji dodatkowo 1625 różnych kolorów. System oparty jest na przejrzystych, łatwych do zrozumienia i operowania zasadach. Projektanci doceniają bogactwo oferowanych barw oraz ich harmonijny rozkład w przestrzeni barw.

Struktura

W celu dokładnego określenia kolorów International Commission of Illumination CIE (Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa) zdefiniowała w 1976 roku przestrzeń barw. Obecnie przestrzeń ta jest powszechnie akceptowana na całym świecie i stosowana do określania i kontrolowania barw przez producentów i użytkowników farb oraz barwnych materiałów. RAL Design Colour Atlas odwzorowuje przestrzeń barw CIE tak daleko jak tylko to jest możliwe dzisiaj z technicznego punktu widzenia bez używania pigmentów metali ciężkich. Dzięki temu możemy być pewni, że przedstawione kolory mogą być osiągnięte w praktyce.

Sposób określania koloru

RAL Design System oferuje szybki i prosty sposób odszukania odpowiedniego koloru. Podstawą jest Atlas Kolorów dostępny w rozmiarze DIN A3 lub DIN A4. Atlas zawiera oryginalne próbki 1625 kolorów ułożone logicznie według ich tonu (Hue – H), jasności (Lightness – L) i nasycenia (Chroma – C ). Kluczem do odszukania koloru jest koło barw umieszczone na pierwszej stronie atlasu. Każdy kolor w kole barw oznaczony jest liczbą będącą równocześnie numerem strony w atlasie i oznaczeniem tonu danej barwy. Na przykład jeśli chcemy wybrać kolor „niebieski” otwieramy atlas na stronie 270 gdzie przedstawiono cały zakres odcieni tego tonu barwy. Każdy przedstawiony kolor oznaczony jest siedmiocyfrowym kodem jednoznacznie opisującym daną barwę i ułatwiającym komunikację. Próbki wszystkich 1625 kolorów są osiągalne także w formie wachlarzyków. Osiem wachlarzyków o rozmiarach próbek 10×3 cm podzielone jest według grup kolorów. Dostępne są zarówno poszczególne jak i ich komplet. Podręczną formą prezentacji wszystkich 1625 kolorów stanowi RAL D2 w formie jednego wachlarza. Kolory z systemu RAL Design dostępne są także w formie osobnych kart o rozmiarach DIN A4 lub DIN A6. Ze względu na duże rozmiary kart jest to najlepszy sposób doboru koloru. Karty te mogą być dodatkowo zamawiane wraz z certyfikatem Instytutu RAL. Wszystkie karty są najwyższej jakości i mogą być wykorzystywane jako wzorce barw dla producentów.

RAL DESIGN SYSTEM – obejmuje 1625 barw wraz z odcieniami. Została stworzona dla potrzeb projektowania dla architektów i projektantów. Kolekcja została zmodernizowana i dołączonych zostało 26 pastelowych kolorów, a usuniętych zostało kilka ciemnych odcieni. Dotychczasowa nazwa wachlarza została zmieniona na D2. Kolory są tu definiowane za pomocą współrzędnych HLC stanowiące 7-mio cyfrowe oznaczenia. Kolekcja ta idealnie pełni rolę pośrednika między architektami, producentami farb oraz klientami. Wszystkie wzorce barw RAL mają najwyższą jakość.

Kup teraz Wzornik Kolorów RAL DESIGN