Patenty | Alcor
30281
page-template-default,page,page-id-30281,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 1. W.Spisak, SPOSÓB METALIZOWANIA DREWNA, Urząd Patentowy RP, P.428204, rok przyznania patentu: 2020
 2. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU USZORSTNIAJĄCEGO,  Urząd Patentowy RP, P. 428050, rok przyznania patentu: 2020
 3. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU, ZWŁASZCZA NA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, Urząd Patentowy RP, P.428053. rok przyznania patentu: 2019
 4. W. Spisak, SPOSÓB ZABEZPIECZANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZED BIOKOROZJĄ (2018), Urząd Patentowy RP, Nr PL403684
 5. W.Spisak, SPOSÓB OCHRONY ROŚLIN I GLEBY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM SOLI DROGOWEJ (2018), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL228854
 6. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA DYSPERSYJNEJ FARBY BIOBÓJCZEJ (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL229012
 7. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO O SPOWOLNIONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL227594
 8. W.Spisak, PRZENOŚNA LAMPA DO WYDZIELANIA SREBRA NA ŚCIANACH (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL224741
 9. B.Spisak, W.Spisak, T. Stawski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I GRANULOWANIA ORAZ SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL184524
 10. W. Spisak, RURA REAKCYJNA REAKTORA CIENKOWARSTWOWEGO, Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 209216, (1986), Patent Nr PL133345
 11. W. Kotowski, K. Jamorski, R. Morawski, J. Idzik, W. Spisak, J. Mazur : SPOSÓB ZABEZPIECZENIA P-POŻAROWGO PRZEWODÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ ORAZ UKŁAD SŁUŻĄCY DO REALIZACJI TEGO SPOSOBU. Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 268259, ( 1991 ), Patent Nr PL153280
 12. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek : MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH . Urząd Patentowy PRL, ( 1995 ), Patent Nr PL296012
 13. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1996 ), Patent Nr PL300366
 14. A. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik: SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, ( 1988 ), Patent Nr PL173327
 15. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha: LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP,( 1998 ), Patent Nr PL173418
 16. A. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1999 ), Patent Nr PL175692
 17. E. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak : SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP,( 2003 ), Patent Nr PL184127
 18. Środek do budowy tam awaryjnych, Nr PL120817
 19. Sposób oczyszczania czterobromodianu, Nr PL126337
 20. Sposób wytwarzania aktywnego chlorku magnezu stosowanego jako nośnik katalizatorów, Nr PL127892
 21. Sposób budowy tam awaryjnych, Nr PL129809
 22. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości podestylacyjnej, Nr PL131425
 23. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości Podestylacyjnej, Nr PL134076
 24. Kompozycja do sporządzania pianki na bazie polietylenu, Nr PL140141
 25. Kompozycja do sporządzania polietylenu sieciowanego, Nr PL147897
 26. Patent tajny, Nr PL0553
 27. Patent tajny, Nr PL0554