Wojciech Spisak - Dorobek naukowy | Alcor
32063
page-template-default,page,page-id-32063,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Scientific achievments

Research and Development Center „Alcor” ltd.

Over the years, Alcor has obtained more than 20 patents. Due to the introduction of new technologies into industrial practice, Alcor was awarded in the ranking of Small and Medium Innovative Enterprises in 2003, 2005, 2006 and in 2007 . In 2007, Alcor received the Special Award from the Opole Innovation Transfer Center and the Letter of Congratulations from the Marshal of the Opole Voivodship.

In 2019, our project entitled “Development of the technology for the production of GALVI ionic hygienic paints with galvanic microcells for the biocontrol of fungal infections inside buildings” was nominated for the Polish Intelligent Development Award 2019 under the patronage of the President of the Patent Office of the Republic of Poland in the category of Innovative Technologies of the Future. The GALVI project was also selected by the Ministry of Investment and Development to be presented in the album – Polish Innovations: a Step into the Future.

In 2020, the European Commission published an article on its official website about our innovative technology for protecting plants against the harmful effects of road salt, link to the article: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Poland/polish-innovation-protects-environment-from-de-icing-salt

All these distinctions Alcor earned due to innovation in ecological industrial solutions and dynamic development. Alcor successfully implements innovative research projects co-financed by the European Union, resulting in new technologies introduced into industrial practice and numerous of scientific publications in prestigious scientific journals, including Scientific Reports issued by Nature, article available at: http://www.nature.com/articles/srep35847

dr Engr. Wojciech Spisak

President of the Board, Chief Executive Officer, Researcher More than 30 years in business. Completed studies in Mechanical Engineering at WSI in Opole in the Department of Chemical Engineering and Equipment. Since 1980 was employed in the same department as an assistant and later an assistant professor. As part of his PhD thesis, „Very viscous gas-liquid flow in vertical pipes” discovered the toroidal flow with toroidal bubbles, which was reported at the Third World Congress of Chemical Engineering in Tokyo and published in NATURE. Since 1991, President of the Board in Research and Development Center „Alcor” ltd. International recognition of scientific achievements and managerial skills allowed to obtain several representations of renowned global companies such as Propex, RAL Deutches Institut, Rust-Oleum-Mathys and Brocolor Lackfabrik GmBH.
 1. W.Spisak, SPOSÓB OCHRONY DREWNIANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ZWŁASZCZA PRZED GRZYBAMI, Urząd Patentowy RP, P.418209, rok przyznania patentu: 2021
 2. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA PODŁOŻA DO ZASIEDLANIA POROSTÓW, ZWŁASZCZA NA SZTUCZNYCH KONSTRUKCJACH, Urząd Patentowy RP, P.433203, rok przyznania patentu: 2021
 3. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO NA NOŚNIKU CELULOZOWYM, Urząd Patentowy RP, P.433627, rok przyznania patentu: 2020
 4. W. Spisak, SPOSÓB METALIZOWANIA DREWNA, Urząd Patentowy RP, P.428204, rok przyznania patentu: 2020
 5. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU USZORSTNIAJĄCEGO,  Urząd Patentowy RP, P. 428050, rok przyznania patentu: 2020
 6. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU, ZWŁASZCZA NA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, Urząd Patentowy RP, P.428053. rok przyznania patentu: 2019
 7. W. Spisak, SPOSÓB ZABEZPIECZANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZED BIOKOROZJĄ, Urząd Patentowy RP, P. 403684, rok przyznania patentu:  2018
 8. W. Spisak, SPOSÓB OCHRONY ROŚLIN I GLEBY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM SOLI DROGOWEJ , Urząd Patentowy RP, Patent nr PL228854, rok przyznania patentu: 2018
 9. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA DYSPERSYJNEJ FARBY BIOBÓJCZEJ, Urząd Patentowy RP,. Patent nr PL229012, rok przyznania patentu: 2018
 10. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO O SPOWOLNIONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, Urząd Patentowy RP, Patent nr PL227594, rok przyznania patentu: 2018
 11. W. Spisak, PRZENOŚNA LAMPA DO WYDZIELANIA SREBRA NA ŚCIANACH, Urząd Patentowy RP, Patent nr PL224741, rok przyznania patentu: 2017
 12. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak, SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL184127, rok przyznania patentu: 2003
 13. B. Spisak, W. Spisak, T. Stawski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I GRANULOWANIA ORAZ SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL184524, rok przyznania patentu: 2003
 14. Centrum Badawczo - Produkcyjne ALCOR sp. z o.o., LEPISZCZE EMULSYJNE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL 182025, rok przyznania patentu: 2002
 15. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek, MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL168165, rok przyznania patentu: 1999
 16. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, SPOSÓB WYTWARZANIA SYNTETYCZNEGO PALIWA DO WYPAŁU KLINKIERU W PIECACH CEMENTOWYCH, Urząd Patentowy RP, Patent Nr 185003, rok przyznania patentu: 1999
 17. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL175692 rok przyznania patentu: 1999
 18. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik, SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL173327, rok przyznania patentu: 1998
 19. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL173418, rok przyznania patentu: 1998
 20. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL170618, rok przyznania patentu: 1997
 21. W. Spisak, RURA REAKCYJNA REAKTORA CIENKOWARSTWOWEGO, Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 209216, Patent Nr PL133345, rok przyznania patentu: 1988
 1. Spisak, W., Chlebicki, A., Wołowski, K., Szar,M., Kozak,J. Using wood chips for the protection of plants and soil from the harmful effects of road salt. Eur. J. Wood Prod. (2020). https://doi.org/10.1007/s00107-020-01563-4
 2. Spisak, W., Chlebicki, A., Kaszczyszyn, M. et al. Three-electrode galvanic microcells as a new antimicrobial tool. Sci Rep 10, 7341 (2020).
 3. Chlebicki A, Spisak W, Saługa M. Halotolerance (ionic NaCl) and chaotolerance (ionic MgCl2) of the human pathogen Wallemia mellicola isolated, for the first time, from indoor air in Poland. Acta Mycol. 2018;53(1):1104;
 4. Krzysko-Lupicka T, Krecidlo M, Krecidlo L, Spisak W. Influence of Galvanic Microcells on Growth of Pathogenic Bacteria and Candida Yeast. J Appl Microbiol Biochem. (2017), 1:1;
 5. Spisak, W. et al. Galvanic microcells as control agent of indoor microorganisms. Sci Rep. 6, 35847; (2016)
 6. Chlebicki A., Spisak W. Amauroascus kuehnii and other fungi isolated from a deer horn in Poland.Polish Botanical Journal 61(1): 161–166, (2016)
 7. Ślusarczyk A, Spisak W, Latocha Cz. Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych, Ochrona przed Korozją, Tom: 58, Zeszyt: 1, Strony: 11-18 (2015)
 8. Spisak W, Czaja K, Barton J, Petri M. Wpływ dodatku bioaktywnych mikrocząstek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych. Materiały ceramiczne 65, 1, s. 97-104 (2013)
 9. Spisak W. Właściwości farb higienicznych Biosan z dodatkiem triklosanu. Farby i Lakiery 4/2012 s. 7 (2012)
 10. Spisak W., Idzik J., Gas hold up in stalactite and slup flows with highly viscous liguids, Chem. Eng. J. 56, (1994), PP B 79-B85
 11. Edvinsson R., Sandboge R., Irandoust S., Spisak W., The stalactite flow of gas- viscous liquid in Vertical tubes, FED-Vol 137 Advances in Finite Element Analysis in Fluid Dynamics (1992), PP 107-133
 12. Idzik J., Spisak W., Intensification of biological waste treatment in aeration tanks with “INKA” systems, Zeszyty Naukowe WSI z.44 (1992) ss. 89-115
 13. Spisak W. Toroidal bubbles,NATURE Vol. 349, 23; (1991)
 14. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., A New method in Investigations of bubble cluster shapes in two –phase flow. Chem. Eng. Process. 30 (1991), PP 107-112
 15. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., Three-circle method in the investigations of shapes of gas bubble clusters in two-phase flow, chem. Eng. Science, Vol 46, No 8 (1991) PP. 2156-2158
 16. Gancarek Z., Idzik J., Kotowski W., Spisak W., Zator W., Optoelektroniczna metoda oceny napowietrzania w oczyszczalniach ścieków, Archiwum Ochrony Środowiska Vol 1 (1991) ss. 81-97
 17. Spisak W., Troniewski L., Przepływ dwufazowy gaz-ciecz bardzo lepka, Inżynieria Chemiczna i procesowa Vol 3 (1991) ss. 381-396
 18. Hetmańczyk J., Idzik J., Spisak W., Synteza metanolu z węgla alternatywą ochrony atmosfery w energetyce, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol 3-4 (1991) ss. 25-36
 19. Idzik J., Spisak W., Olczak Cz., Modernizacja systemu napowietrzania ścieków rusztami „INKA:, Gaz, Woda i Technika Sanitarna No6 (1991) 137-140
 20. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Sprzężenie nowoczesnej elektrowni węglowej z instalacją syntezy metanolu, Przemysł Chemiczny No7/4 (1991) 149-153
 21. Kotowski W., Ledakowicz S., Stelmachowski M., Spisak W., Restrukturyzacja wytwórni metanolu przez zastosowanie trójfazowego reaktora syntezy, Przemysł Chemiczny, No 69/1 (1990) 14-18
 22. Brzeszczak W., Spisak W., Metody fotograficzne w badaniach przepływu dwufazowego powietrza- olej, Zeszyty Naukowe WSKI, z 36 (1989)49-60
 23. Kotowski W., Zamorowska S., Idzik J., Spisak W., Innowacje procesowe w wytwórni metanolu dla pełniejszego odzysku ciepła, Zeszyty Naukowe WSI, z. 36 (1989) 99-121
 24. Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Experimental investigations of the froth/ annular flow transition in a vertical pipe, Prace Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk (1989) 41-47
 25. Kotowski W., Deckwer W., Ledakowicz S., Spisak W., Wpływ pary wodnej na proces syntezy metanolu z mieszaniny tlenku węgla i wodoru w trójfazowym reaktorze, Przemysł Chemiczny, No 67/5 (1988) 218-221
 26. Brzeszczak W., Spisak W., Troniewski L., Photographic investigations of air-oil flow patterns. In TN Veziroglh, Editor Particulate phenomena and multiphase transport Vol. 1 (1988) Hemisphere, Washington DC, PP 189-199
 27. Kotowski W., Spisak W., Synteza alkoholi C1-C4 z CO+H2 na katalizatorze Cu-Zr-Mn dla komponowania benzyn, Koks, Smoła, Gaz No10 (1988) 226-229
 28. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Application of bubble column slurry reactor in methanol synthesis, Les Annales de L’Enit Vol. 2 No2, (1988) 99-109
 29. Babadägli T., Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Spadek ciśnienia przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka w rurach pionowych, Zeszyty Naukowe WSI, z32 (1987) 5-24
 30. Troniewski Z., Spisak W., Flow patterns in two- phase down flow of gas and very Viscous Liquid, Int. J. Multiphase Flow, Vol 13, No2 (1987) 257-260
 31. Traniewski L., Spisak W., Struktury dwufazowe przy przepływie w dół gazu i cieczy o dużej lepkości, Zeszyty Naukowe WSI,z 27 (1984) 59-71
 32. Troniewski L, Spisak W., Zastosowanie wyparki cienkowarstewkowej do prowadzenia reakcji chemicznych, Zeszyty Naukowe WSI, z 24(1983) ss. 53-59 Konferencje:
 •  Boczkal, P. Pałka, W. Spisak, A.Chlebicki, Morphology of bizmuth in Zn-Bi single crystals for bactericidal applications. The 7th International Conference on Solidification and Gravity Sept. 3 – 6, 2018: Miskolc – Lillafüred, Hungary
 • Wołowski K, Piątek J, Spisak W, Chlebicki A, Lenarczyk J, Łukaszek M, Buczak A, Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity.The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective” 22-25 Maja 2018, Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
 • Spisak W, Kozak J, Szar M, ODSALAX – Aktywna ochrona roślin przed solą drogową. X Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską – Dendros. 21-22 Maja 2018, Kraków.
 • Chlebicki A, Spisak W. Cassini ovals in microbiology, IV Konferencja Naukowo Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, 6-8 Kwietnia 2017.
 • Spisak W, Chlebicki A, Kaszczyszyn M. Control of indoor fungi using galvanic microcells, Sixth meeting of the ISHAM working group on Black Yeasts The potential of being black: extreme adaptations and pathogenicity, Viterbo, Italy, 15-17 September, 2016
 • Krzysko-Lupicka T, Krecidlo M, Krecidlo L, Spisak W. Influence of Galvanic Microcells on Growth of Pathogenic Bacteria and Candida Yeast, Central European Conference ECOpole’15, Jarnołtówek, 14-17 Października, 2015.
 • Barton J, Spisak W, Czaja K, Biocontrol of waterborne paint resin degradation by using of galvanic microcells. European Polymer Congress, EPF 2013, Piza; June 2013. Spisak W. Wodna powłoka antykorozyjna Noxyde, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej Czyste Technologie- Powłoki Ochronne, Bełchatów, (2000) ss. 209-215
 • Spisak W., Świat kolorów RAL, Materiały III Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, Spała (1998) ss. 83-84
 • Spisak W. Kusch R., Application of plug and stalactite flow patterns in methanol synthesis reaction, 4th World Congress of Chemical Engineering, Karlsruhe, Germany (1992), pp.6.1-60
 • Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Reaktor trójfazowy do syntezy metanolu. Materiały VI Sympozjum naukowo-technicznego Inżynierii Reaktorów Chemicznych, Warszawa (1989) ss. 192-201
 • Spisak W. , Troniewski L, Ulbrich R., Experimental determination of two chase gas-liquid flow patterns and its application in chemical engineering, Proceedings of the World Congress III of Chemical Engineering, Tokyo, Japan (1986)., PP 300-303.
 • Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Flow maps in two- phase gas-liquid flow, Proceedings of the 4th Conference on Applied Chemistry Unit Operations and Processes, Veszprem, Hungary (1983) PP. 336-341