Wojciech Spisak - Dorobek naukowy | Alcor
32063
page-template-default,page,page-id-32063,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Scientific achievments

Research and Development Center „Alcor” ltd.

Over the years, Alcor has obtained more than 20 patents. Due to the introduction of new technologies into industrial practice, Alcor was awarded in the ranking of Small and Medium Innovative Enterprises in 2003, 2005, 2006 and in 2007 . In 2007, Alcor received the Special Award from the Opole Innovation Transfer Center and the Letter of Congratulations from the Marshal of the Opole Voivodship.

All these distinctions Alcor earned due to innovation in ecological industrial solutions and dynamic development. Alcor successfully implements innovative research projects co-financed by the European Union, resulting in new technologies introduced into industrial practice and numerous of scientific publications in prestigious scientific journals, including Scientific Reports issued by Nature, article available at: http://www.nature.com/articles/srep35847


Dr inż. Wojciech Spisak


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

President of the Board, Chief Executive Officer, Researcher

More than 30 years in business. Completed studies in Mechanical Engineering at WSI in Opole in the Department of Chemical Engineering and Equipment. Since 1980 was employed in the same department as an assistant and later an assistant professor. As part of his PhD thesis, „Very viscous gas-liquid flow in vertical pipes” discovered the toroidal flow with toroidal bubbles, which was reported at the Third World Congress of Chemical Engineering in Tokyo and published in NATURE.

Since 1991, President of the Board in Research and Development Center „Alcor” ltd. International recognition of scientific achievements and managerial skills allowed to obtain several representations of renowned global companies such as Propex, RAL Deutches Institut, Rust-Oleum-Mathys and Brocolor Lackfabrik GmBH.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA PODŁOŻA DO ZASIEDLANIA POROSTÓW, ZWŁASZCZA NA SZTUCZNYCH KONSTRUKCJACH, Urząd Patentowy RP, P.433203, rok przyznania patentu: 2021
 2. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO NA NOŚNIKU CELULOZOWYM, Urząd Patentowy RP, P.433627, rok przyznania patentu: 2020
 3. W. Spisak, SPOSÓB METALIZOWANIA DREWNA, Urząd Patentowy RP, P.428204, rok przyznania patentu: 2020
 4. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU USZORSTNIAJĄCEGO,  Urząd Patentowy RP, P. 428050, rok przyznania patentu: 2020
 5. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU, ZWŁASZCZA NA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, Urząd Patentowy RP, P.428053. rok przyznania patentu: 2019
 6. W. Spisak, SPOSÓB ZABEZPIECZANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZED BIOKOROZJĄ, Urząd Patentowy RP, P. 403684, rok przyznania patentu:  2018
 7. W. Spisak, SPOSÓB OCHRONY ROŚLIN I GLEBY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM SOLI DROGOWEJ , Urząd Patentowy RP, Patent nr PL228854, rok przyznania patentu: 2018
 8. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA DYSPERSYJNEJ FARBY BIOBÓJCZEJ, Urząd Patentowy RP,. Patent nr PL229012, rok przyznania patentu: 2018
 9. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO O SPOWOLNIONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, Urząd Patentowy RP, Patent nr PL227594, rok przyznania patentu: 2018
 10. W. Spisak, PRZENOŚNA LAMPA DO WYDZIELANIA SREBRA NA ŚCIANACH, Urząd Patentowy RP, Patent nr PL224741, rok przyznania patentu: 2017
 11. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak, SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL184127, rok przyznania patentu: 2003
 12. B. Spisak, W. Spisak, T. Stawski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I GRANULOWANIA ORAZ SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL184524, rok przyznania patentu: 2003
 13. Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR sp. z o.o., LEPISZCZE EMULSYJNE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL 182025, rok przyznania patentu: 2002
 14. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek, MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL168165, rok przyznania patentu: 1999
 15. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, SPOSÓB WYTWARZANIA SYNTETYCZNEGO PALIWA DO WYPAŁU KLINKIERU W PIECACH CEMENTOWYCH, Urząd Patentowy RP, Patent Nr 185003, rok przyznania patentu: 1999
 16. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL175692 rok przyznania patentu: 1999
 17. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik, SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL173327, rok przyznania patentu: 1998
 18. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL173418, rok przyznania patentu: 1998
 19. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL170618, rok przyznania patentu: 1997
 20. W. Spisak, RURA REAKCYJNA REAKTORA CIENKOWARSTWOWEGO, Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 209216, Patent Nr PL133345, rok przyznania patentu: 1986


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 

 1. Spisak, W., Chlebicki, A., Wołowski, K., Szar,M., Kozak,J.  Using wood chips for the protection of plants and soil from the harmful effects of road salt. Eur. J. Wood Prod. (2020). https://doi.org/10.1007/s00107-020-01563-4
 2. Spisak, W., Chlebicki, A., Kaszczyszyn, M. et al. Three-electrode galvanic microcells as a new antimicrobial tool. Sci Rep 10, 7341 (2020).
 3. Chlebicki A, Spisak W, Saługa M. Halotolerance (ionic NaCl) and chaotolerance (ionic MgCl2) of the human pathogen Wallemia mellicola isolated, for the first time, from indoor air in Poland. Acta Mycol. 2018;53(1):1104;
 4. Krzysko-Lupicka T, Krecidlo M, Krecidlo L, Spisak W. Influence of Galvanic Microcells on Growth of Pathogenic Bacteria and Candida Yeast. J Appl Microbiol Biochem. (2017), 1:1;
 5. Spisak, W. et alGalvanic microcells as control agent of indoor microorganisms Sci Rep. 6, 35847;  (2016)
 6. Chlebicki A., Spisak W. Amauroascus kuehnii and other fungi isolated from a deer horn in Poland.Polish Botanical Journal 61(1): 161–166, (2016)
 7. Ślusarczyk A, Spisak W, Latocha Cz. Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych, Ochrona przed Korozją, Tom: 58, Zeszyt: 1, Strony: 11-18 (2015)
 8. Spisak W, Czaja K, Barton J, Petri M. Wpływ dodatku bioaktywnych mikrocząstek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych. Materiały ceramiczne 65, 1, s. 97-104  (2013)
 9. Spisak W. Właściwości farb higienicznych Biosan z dodatkiem triklosanu. Farby i Lakiery 4/2012 s. 7 (2012)
 10. Spisak W., Idzik J., Gas hold up in stalactite and slup flows with highly viscous liguids, Chem. Eng. J. 56, (1994), PP B 79-B85
 11. Edvinsson R., Sandboge R., Irandoust S., Spisak W., The stalactite flow of gas- viscous liquid in Vertical tubes, FED-Vol 137 Advances in Finite Element Analysis in Fluid Dynamics (1992), PP 107-133
 12. Idzik J., Spisak W., Intensification of biological waste treatment in aeration tanks with “INKA” systems, Zeszyty Naukowe WSI z.44 (1992) ss. 89-115
 13. Spisak W. Toroidal bubbles,NATURE Vol. 349, 23; (1991)
 14. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., A New method in Investigations of bubble cluster shapes in two –phase flow. Chem. Eng. Process. 30 (1991), PP 107-112
 15. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., Three-circle method in the investigations of shapes of gas bubble clusters in two-phase flow, chem. Eng. Science, Vol 46, No 8 (1991) PP. 2156-2158
 16. Gancarek Z., Idzik J., Kotowski W., Spisak W., Zator W., Optoelektroniczna metoda oceny napowietrzania w oczyszczalniach ścieków, Archiwum Ochrony Środowiska Vol 1 (1991) ss. 81-97
 17. Spisak W., Troniewski L., Przepływ dwufazowy gaz-ciecz bardzo lepka, Inżynieria Chemiczna i procesowa Vol 3 (1991) ss. 381-396
 18. Hetmańczyk J., Idzik J., Spisak W., Synteza metanolu z węgla alternatywą ochrony atmosfery w energetyce, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol 3-4 (1991) ss. 25-36
 19. Idzik J., Spisak W., Olczak Cz., Modernizacja systemu napowietrzania ścieków rusztami „INKA:, Gaz, Woda i Technika Sanitarna No6 (1991) 137-140
 20. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Sprzężenie nowoczesnej elektrowni węglowej z instalacją syntezy metanolu, Przemysł Chemiczny No7/4 (1991) 149-153
 21. Kotowski W., Ledakowicz S., Stelmachowski M., Spisak W., Restrukturyzacja wytwórni metanolu przez zastosowanie trójfazowego reaktora syntezy, Przemysł Chemiczny, No 69/1 (1990) 14-18
 22. Brzeszczak W., Spisak W., Metody fotograficzne w badaniach przepływu dwufazowego powietrza- olej, Zeszyty Naukowe WSKI, z 36 (1989)49-60
 23. Kotowski W., Zamorowska S., Idzik J., Spisak W., Innowacje procesowe w wytwórni metanolu dla pełniejszego odzysku ciepła, Zeszyty Naukowe WSI, z. 36 (1989) 99-121
 24. Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Experimental investigations of the froth/ annular flow transition in a vertical pipe, Prace Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk (1989) 41-47
 25. Kotowski W., Deckwer W., Ledakowicz S., Spisak W., Wpływ pary wodnej na proces syntezy metanolu z mieszaniny tlenku węgla i wodoru w trójfazowym reaktorze, Przemysł Chemiczny, No 67/5 (1988) 218-221
 26. Brzeszczak W., Spisak W., Troniewski L., Photographic investigations of air-oil flow patterns. In TN Veziroglh, Editor Particulate phenomena and multiphase transport Vol. 1 (1988) Hemisphere, Washington DC, PP 189-199
 27. Kotowski W., Spisak W., Synteza alkoholi C1-C4 z CO+H2 na katalizatorze Cu-Zr-Mn dla komponowania benzyn, Koks, Smoła, Gaz No10 (1988) 226-229
 28. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Application of bubble column slurry reactor in methanol synthesis, Les Annales de L’Enit Vol. 2 No2, (1988) 99-109
 29. Babadägli T., Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Spadek ciśnienia przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka w rurach pionowych, Zeszyty Naukowe WSI, z32 (1987) 5-24
 30. Troniewski Z., Spisak W., Flow patterns in two- phase down flow of gas and very Viscous Liquid, Int. J. Multiphase Flow, Vol 13, No2 (1987) 257-260
 31. Traniewski L., Spisak W., Struktury dwufazowe przy przepływie w dół gazu i cieczy o dużej lepkości, Zeszyty Naukowe WSI,z 27 (1984) 59-71
 32. Troniewski L, Spisak W., Zastosowanie wyparki cienkowarstewkowej do prowadzenia reakcji chemicznych, Zeszyty Naukowe WSI, z 24(1983) ss. 53-59

Konferencje:

 1. Boczkal, P. Pałka, W. Spisak, A.Chlebicki, Morphology of bizmuth in Zn-Bi single crystals for bactericidal applications. The 7th International Conference on Solidification and Gravity Sept. 3 – 6, 2018: Miskolc – Lillafüred, Hungary
 2. Wołowski K, Piątek J, Spisak W, Chlebicki A, Lenarczyk J, Łukaszek M, Buczak A, Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity.The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective” 22-25 Maja 2018, Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
 3. Spisak W, Kozak J, Szar M, ODSALAX Aktywna ochrona roślin przed solą drogową. X Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską – Dendros. 21-22 Maja 2018, Kraków.
 4. Chlebicki A,  Spisak W.  Cassini ovals in microbiology, IV Konferencja Naukowo Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, 6-8  Kwietnia 2017.
 5. Spisak W, Chlebicki A, Kaszczyszyn M. Control of indoor fungi using galvanic microcells, Sixth meeting of the ISHAM working group on Black Yeasts The potential of being black: extreme adaptations and pathogenicity, Viterbo, Italy, 15-17 September, 2016
 6. Krzysko-Lupicka T, Krecidlo M, Krecidlo L, Spisak W. Influence of Galvanic Microcells on Growth of Pathogenic Bacteria and Candida Yeast, Central European Conference ECOpole’15, Jarnołtówek, 14-17 Października, 2015.
 7. Barton J, Spisak W, Czaja K, Biocontrol of waterborne paint resin degradation by using of galvanic microcells. European Polymer Congress, EPF 2013, Piza; June 2013.
 8. Spisak W.  Wodna powłoka antykorozyjna Noxyde, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej Czyste Technologie- Powłoki Ochronne, Bełchatów, (2000) ss. 209-215
 9. Spisak W., Świat kolorów RAL, Materiały III Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, Spała (1998) ss. 83-84
 10. Spisak W. Kusch R., Application of plug and stalactite flow patterns in methanol synthesis reaction, 4th World Congress of Chemical Engineering, Karlsruhe, Germany (1992), pp.6.1-60
 11. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Reaktor trójfazowy do syntezy metanolu. Materiały VI Sympozjum naukowo-technicznego Inżynierii Reaktorów Chemicznych, Warszawa (1989) ss. 192-201
 12. Spisak W. , Troniewski L, Ulbrich R., Experimental determination of two chase gas-liquid flow patterns and its application in chemical engineering, Proceedings of the World Congress III of Chemical Engineering, Tokyo, Japan (1986)., PP 300-303.
 13. Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Flow maps in two- phase gas-liquid flow, Proceedings of the 4th Conference on Applied Chemistry Unit Operations and Processes, Veszprem, Hungary (1983) PP. 336-341

 

Dr inż. Jerzy Idzik


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowo-Technicznych, pracownik naukowo-badawczy

Ponad 20 lat działalności w biznesie. Ukończone studia  magisterskie na kierunku Mechanicznym WSP w Opolu oraz studia inżynierskie na kierunku mechanicznym WSI w Opolu. Od 1974 r. zatrudniony w Katedrze Termodynamiki na Wydziale Mechanicznym WSI w Opolu na stanowisku asystenta, a później adiunkta po obronie  pracy doktorskiej pt. „Analiza pola temperatury i  naprężeń termicznych  w grubościennych elementach aparatów” na Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Inżynierii i Aparatury Chemicznej. Od 1991 r. Wiceprezes Zarządu C.B.P. „ALCOR” Sp. z o.o.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. W. Kotowski, K. Jamorski, R. Morawski, J. Idzik, W. Spisak, J. Mazur : SPOSÓB ZABEZPIECZENIA P-POŻAROWGO PRZEWODÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ ORAZ UKŁAD SŁUŻĄCY DO REALIZACJI TEGO SPOSOBU. Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 268259, ( 1991 ), Patent Nr 153280
 2. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek : MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJ- NYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁY- WOWYCH . Urząd Patentowy PRL, ( 1995 ), Patent Nr 296012
 3. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1996 ), Patent Nr 300366
 4. A. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik: SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, ( 1988 ), Patent Nr 173327
 5. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha: LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP,( 1998 ), Patent Nr 173418
 6. A. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1999 ), Patent Nr 175692
 7. E. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak : SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP,( 2003 ), Patent Nr 184127


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. J. Idzik : SKAŻENIE GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY. Almanach Ekologii (Technologie), 4, (2006) 126-127
  Z. Garncarek, J. Idzik : DEGREE OF HETEROGENEITY OF THERMAL FIELD – A METHOD OF EVALUATION. International Journal of Heat and Mass Transfer, 11 (1992) 2769-2775
 2. A. Guzik, J. Idzik, R. U1brich : BADANIA HYDRAULICZNE HELIKOIDALNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA. ZN Politechniki Ślqskiej s. Energetyka, z. 108 (1040) (1990) 54-66
 3. W. Kotowski, A. Schymalla, J. Idzik, S. Zamorowska-Biernacik DWUSTOPNIOWY HYDROKRAKING WĘGLA BRUNATNEGO WRAZ Z MAZUTEM. Chemia Przemysłowa, 1 (1987) 23-34
 4. S. Nowak, W. Kotowski, B. Lucke, J. Idzik, H. Manek : ZASTOSOWANIE GAZU POKARBIDOWEGO W. PROCESIE KARBONYLOWANIA METANOLU DO KWASU OCTOWEGO NA KATALIZATORZE NIKLOWYM. Chemia Stosowana, XXXI, 1(1987) 109-117
 5. J. Idzik, R. Ulbrich : MODELOWANIE PRACY WĘZŁA REKUPERATORÓW DO ODZYSKU CIEPŁA ZE SPALIN ODLOTOWYCH. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 1, (1987) 14-20
 6. J. Idzik : MODEL RÓŻNICOWY NAPRĘŻEŃ TERMICZNYCH W USTROJACH GRUBOŚCIENNYCH. ZN WSI w Opolu, s. Mechanika, z. 32, (124) (1987) 125-149
 7. A. Guzik, J. Idzik,S. Witczak: WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODPADOWEGO Z PIECA OBROTOWEGO DO WYPALANIA KLINKIERU. ZN WSI w Opolu, s. Mechanika, z. 32 (124) (1987) 110-124
 8. A. Guzik, J. Idzik : ANALIZA NAPRĘŻEŃ TERMICZNYCH W OBSZARZE POŁĄCZENIA KRÓĆCA Z PŁASZCZEM APARATU. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 3, (1986) 15-18
 9. W. Kotowski, W.-D. Deckwer, J. Idzik, S. Ledakowicz: SYNTEZA METANOLU W TRÓJFAZOWYM UKŁADZIE REAKCYJNYM z CO2 + CO + H2 . Chemia Stosowana, XXX, 3 (1986) 383-394
 10. A. Guzik, J. Idzik: ANALIZA POLA TEMPERATURY W POŁĄCZENIU KRÓĆCA Z APARATEM CHEMICZNYM. Inżynieria Chemiczna i Procesowa 6 (2), (1985) 233-248
 11. Spisak W., Idzik J., Gas hold up in stalactite and slup flows with highly viscous liguids, Chem. Eng. J. 56, (1994), PP B 79-B85
  Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., A New method in Investigations of bubble cluster shapes in two –phase flow. Chem. Eng. Process. 30 (1991), PP 107-112
 12. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., Three-circle method in the investigations of shapes of gas bubble clusters in two-phase flow, chem. Eng. Science, Vol 46, No 8 (1991) PP. 2156-2158
 13. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Application of bubble column slurry reactor in methanol synthesis, Les Annales de L’Enit Vol. 2 No2, (1988) pp. 99-109
 14. Idzik J., Spisak W., Intensification of biological waste treatment in aeration tanks with “INKA” systems, Zeszyty Naukowe WSI z.44 (1992) ss. 89-115
 15. Gancarek Z., Idzik J., Kotowski W., Spisak W., Zator W., Optoelektroniczna metoda oceny napowietrzania w oczyszczalniach ścieków, Archiwum Ochrony Środowiska Vol 1 (1991) ss. 81-97
 16. Hetmańczyk J., Idzik J., Spisak W., Synteza metanolu z węgla alternatywą ochrony atmosfery w energetyce, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol 3-4 (1991) ss. 25-36
 17. Idzik J., Spisak W., Olczak Cz., Modernizacja systemu napowietrzania ścieków rusztami „INKA:, Gaz, Woda i Technika Sanitarna No6 (1991) ss. 137-140
 18. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Sprzężenie nowoczesnej elektrowni węglowej z instalacją syntezy metanolu, Przemysł Chemiczny No7/4 (1991) ss. 149-153
 19. Kotowski W., Zamorowska S., Idzik J., Spisak W., Innowacje procesowe w wytwórni metanolu dla pełniejszego odzysku ciepła, Zeszyty Naukowe WSI, z. 36 (1989) ss. 99-121
 20. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Reaktor trójfazowy do syntezy metanolu. Materiały VI Sympozjum naukowo-technicznego Inżynierii Reaktorów Chemicznych, Warszawa (1989) ss. 192-201

Dr Czesław Latocha


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, pracownik naukowo-badawczy

Ponad 20 lat działalności w biznesie. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Chemia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1975 r. zatrudniony w  ICSO „Blachownia” na stanowisku asystenta,  a później adiunkta, po obronie  pracy doktorskiej pt. „Wpływ temperatury na własności inhibitujące antyutleniaczy w polietylenie małej gęstości”  w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Od 1988 r. zatrudniony w WSP w Opolu na stanowisku adiunkta. Od 1994 r. Wiceprezes Zarządu C.B.P. „ALCOR” Sp. z o.o


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. Środek do budowy tam awaryjnych, Nr 120817
 2. Sposób oczyszczania czterobromodianu, Nr 126337
 3. Sposób wytwarzania aktywnego chlorku magnezu stosowanego jako nośnik katalizatorów, Nr 127892
 4. Sposób budowy tam awaryjnych, Nr 129809
 5. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości podestylacyjnej, Nr 131425
 6. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości Podestylacyjnej, Nr 134076
 7. Kompozycja do sporządzania pianki na bazie polietylenu, Nr 140141
 8. Kompozycja do sporządzania polietylenu sieciowanego, Nr 147897
 9. Patent tajny, Nr 0553
 10. Patent tajny, Nr 0554
 11. Lepiszcze do brykietowania i sposób jego wytwarzania, Nr 173418
 12. Lepiszcze do brykietowania i sposób jego wytwarzania, Nr 175692
 13. Sposób eliminacji skażenia gruntu pod transformatorami mocy na stacjach wysokich napięć oraz układ eliminacji skażenia gruntu pod transformatorami mocy na stacjach wysokich napięć, Nr 184127


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. Degradacja termiczna polipropylenu izotaktycznego – własności termiczne wosków polipropylenowych, Polimery 6 (1979) 206, W.Balcerowiak, Cz.Latocha, T.Zowade
 2. Quantitative DTA under a changed gas atmosphere, J.Therm.Anal. 17 (1979) 305, W.Balcerowiak, Cz.Latocha
 3. Thermoanalytical investigation of mixtures containing oxalic acid, sodium hydrogen oxalate and sodium oxalate, J.Therm.Anal. 18 (1980) 57, W.Balcerowiak, J.Wasilewski,
 4. Badanie rozkładu termicznego sztywnych pianek poliuretanowych otrzymanych z N-podstawionych amin aromatycznych jako składników poliolowych, Polimery 12 (1980) 449, J.Hetper, Cz.Latocha, K.Weber
 5. Synteza i termiczne właściwości niektórych soli kwasu izomasłowego, Przemysł Chemiczny 11-12 (1981) 543, M.Kałędkowska, Cz.Latocha, L.Nowakowski
 6. Zastosowanie metody izotermicznej różnicowej analizy termicznej do oceny skuteczności działania antyutleniaczy, Polimery 2 (1982) 67, Cz.Latocha, M.Uhniat, Z.Schneider
 7. Zur chemischen Verwertung von Destillations-ruckstanden aus der Phtalsauresanhydridproduktion, Zeitschrift Chemische Technik 8 (1982) 416, L.Jakubowicz, T.Wojtowicz, Cz.Latocha, J.Hetper
 8. Z badań nad stabilizacją polipropylenu, Polimery 12 (1982) 482, H.Maciejewska, Cz.Latocha, S.Bacewicz
 9. O chemicznej modyfikacji własności polipropylenu, Polimery 1 (1983) 7, H.Maciejewska, M.Uhniat, M.Rubaj, W.Wasilewska, Cz.Latocha
 10. Badanie rozkładu termicznego i własności niektórych fosforanów chloroalkilowych jako opóźniaczy palenia pianek poliuretanowych, Polimery 5 (1983) 157, J.Hetper, Cz.Latocha, R.Gromadzki
 11. Studies on the aging process of a highly-condensed resol resin, J.Appl.Polym.Sci. 40 (1990) 13, Cz.Latocha, W.Balcerowiak
 12. Thermooxidative degradation of crosslinked polyethylene, Thermochimica Acta 93 (1985) 199, Cz.Latocha, Z.Schneider, M.Uhniat
 13. Temperature effect on the cooperative action of antioxidants, Polym.Degr.Stab. 7 (1984) 189, Cz.Latocha, M.Uhniat, W.Balcerowiak
 14. Badania stopnia usieciowania liniowych poliuretanów Cz.I. Badania reaktywności grupy uretanowej w związkach modelowych, Polimery 9 (1986) 345, P.Kusz, H.Szewczyk, Cz.Latocha, P.Król
 15. Thermogravimetric analysis of magnesium chloride support, Polimery 10 (1986) 384, Cz.Latocha, H.Maciejewska
 16. Badania stopnia usieciowania liniowych poliuretanów Cz.II. Oznaczanie zawartości II-rzędowych atomów azotu w związku modelowym i w elastomerach uretanowych, Polimery 6 (1987) 228, P.Kusz, H.Szewczyk, P.Król, Cz.Latocha
 17. Determination of the degree of crosslinking in polyurethanes by reaction analysis and gas chromatography, Kautschuk+Gummi Kunst. 41 (1988) 48, P.Kusz, H.Szewczyk, P.Król, Cz.Latocha
 18. Thermoanalytical examination of orthoboric acid, J.Therm.Anal. 33 (1988) 973, Cz.Latocha, M.Uhniat
 19. Degradation and analysis of polyoxyethylene monoalkyl ethers in the presence of acetyl chloride, J.Chromatogr. 455 (1988) 119, J.Szymanowski, P.Kusz, E.Dziwiński, Cz.Latocha
 20. Interaction of the thermal decomposition products of azodicarbonamide with some antioxidants in polyethylene, Polym.Degr.Stab. 23 (1989) 193, Cz.Latocha, M.Uhniat
 21. Modificirowannyj katalizator polimierizacji oliefinow, Polimery 6-7 (1989) 307, H.Maciejewska, Z.Wietrzyńska-Lalak, Cz.Latocha, W.Wasilewska
 22. Polietylen liniowy małej gęstości. Cz.II. Badanie właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mechanicznych handlowych odmian PE-LLD, Polimery 7-8 (1990) 271, M.Uhniat, M.Rubaj, W.Wasilewska, Cz.Latocha
 23. Termoanaliza w ocenie skuteczności antyutleniaczy w PE mg, Polimery 7 (1991) 291, M.Uhniat, Cz.Latocha
 24. The kinetics of oxidative induction of LDPE stabilized with commercial antioxidants, Polym.Degr.Stab. 35 (1992) 17, Cz.Latocha, M.Uhniat
 25. Usability analysis of a simplified kinetic equation for evaluation of LDPE antioxidant action, Polym.Degr.Stab. 35 (1992) 115, Cz.Latocha, M.Uhniat
 26. Kinetic aspects of temperature-dependent cooperation of binary stabilizing system, Polym.Degr.Stab. 35 (1992) 163, M.Uhniat, Cz.Latocha
 27. Bezpieczny kompozyt powłokowy na odizolowanym podłożu metalowym do potencjalnej atmosfery wybuchowej, Ochrona przed korozją 12 (2009) 601, B.Wiechuła, Cz.Latocha
 28. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe wielowarstwowych kompozytów powłokowych na odizolowanym podłożu metalowym, Lakiernictwo Przemysłowe 5 (2010) 39, B.Wiechuła, Cz.Latocha

Mgr Andrzej Kossakowski


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu i Marketingu, pracownik naukowo-badawczy

Ponad 20 lat działalności w biznesie. Ukończone studia wyższe magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.Od 1974 r. zatrudniony w ICSO „Blachownia” na stanowisku asystenta. Od 1985 r. zatrudniony w WSP w Opolu na stanowisku laboranta. Od 1991 r. Wiceprezes Zarządu C.B.P. „ALCOR” Sp. z o.o.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek : MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH . Urząd Patentowy PRL, ( 1995 ), Patent Nr 296012
 2. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1996 ), Patent Nr 300366
 3. A. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik: SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, ( 1988 ), Patent Nr 173327
 4. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha: LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP,( 1998 ), Patent Nr 173418
 5. A. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1999 ), Patent Nr 175692
 6. E. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak : SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP,( 2003 ), Patent Nr 184127


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. WYKORZYSTANIE CIEPŁA GAZÓW SPALINOWYCH Z PIECÓW KRAKINGOWYCH WYTWÓRNI CHLORKU WINYLU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. Wrzesień 1991 r.
 2. SPOSÓB WPROWADZANIA WŁÓKNA SZKLANEGO, POCHODZĄCEGO Z UTYLIZACJI ODPADÓW TWORZYW CHEMOUTWARDZALNYCH, W BEZAZBESTOWYCH
 3. ZAPRAWACH NA BAZIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO. Raport z realizacji zlecenia ZOR/114/93/95 dla Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzysznia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie , kwiecień 1995
 4. TECHNOLOGIA GRANULOWANIA KONCENTRATÓW RUDY MIEDZI DLA PRZETOPU W PIECACH SZYBOWYCH. Praca naukowo-badawcza 01/NB/95 na zamówienie KGHM – POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział HUTA MIEDZI „LEGNICA” zrealizowana w VII etapach w latach 1995 – 1998
 5. OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PALIWA SYNTETYCZNEGO NA BAZIE ODPADÓW KARBOCHEMICZNYCH, PETROCHEMICZNYCH, DRZEWNYCH, PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO I INNYCH. Praca naukowo- Badawcza wykonana na zlecenie CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., luty 1997
 6. PROJEKT „ALKOPAL” – SYNTETYCZNE PALIWO DO WYPAŁU KLINKIERU W PIECACH CEMENTOWYCH I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Licencja przekazana CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., styczeń 1997
 7. DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ KOROZYJNYCH I KOMPLEKSOWE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA NOWYCH ORAZ RENOWACJI ISTNIEJĄ- CYCH POWŁOK MALARSKICH NA STALOWYCH I BETONOWYCH KONSTRU- KCJACH LINII I STACJI WYSOKICH NAPIĘĆ. Praca naukowo-badawcza 03/NB/95 Wykonana na zlecenie Zakładu Energetycznego Opole S.A., grudzień 1995
 8. EKSPERTYZA STANU KONSTRUKCJI SŁUPOWYCH LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV „KOŹLE – CHEMIK” WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM NAPRAWY. Wykonana na zlecenie Zakładu Energetycznego Opole S.A., grudzień 1997
 9. OCENA STANU POWŁOKI CYNKOWEJ NA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGIA JEJ ANTYKOROZYJNEGO ZABEZPIECZENIA W STACJI BAZOWEJ Era-GSM BTS nr 49601. Wykonana na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, maj 1999
 10. TECHNOLOGIA NAPRWY SPĘKAŃ KOMINA W ZPB „Bielbaw” S.A. Wykonana na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, lipiec 1999
 11. TECHNOLOGIA NAPRAWY SPĘKAŃ W BUDYNKU ROZDZIELNI GPZ – ZAKRZÓW. Wykonana na zlecenie Rjonu Sieci Wysokich Napięć w ZE Opole S.A., grudzień 1999
 12. EKSPERTYZA STANU KONSTRUKCJI SŁUPOWYCH LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV „GPZ Połczyn – PT Wierzbica” WRAZ Z TECHNOLOGIĄ NAPRAWY. Wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego PKP Zakład Elektroenergetyki w Opolu, maj 2000
 13. BADANIA W ZAKRESIE USUWANIA OSADÓW ZANIECZYSZCZEŃ ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE ROPOPOCHODNE. Wykonana na zlecenie Polskiej Grupy Gospodarki Odpadami S.A. w Zgierzu, czerwiec 2004
 14. OPRACOWANIE POWŁOKI ANTYSTATYCZNEJ NA BAZIE FARBY AKRYLOWEJ NOXYDE. Praca własna, etap I w latach 2005 – 2007. Etap II – BEZKRZEMIONKOWA POWŁOKA ANTYSTATYCZNA NOXYDE – ANTISTATIC, w latach 2008 – 2009. Informacja o uzyskanych patentach, sprzedaży licencji, know-how itp.

Zrealizowane prace naukowo-badawcze


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0004/15
 2. „Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego” Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-16-007/11-00
 3. WYKORZYSTANIE CIEPŁA GAZÓW SPALINOWYCH Z PIECÓW KRAKINGOWYCH WYTWÓRNI CHLORKU WINYLU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. Wrzesień 1991 r.
 4. SPOSÓB WPROWADZANIA WŁÓKNA SZKLANEGO, POCHODZĄCEGO Z UTYLIZACJI ODPADÓW TWORZYW CHEMOUTWARDZALNYCH, W BEZAZBESTOWYCH ZAPRAWACH NA BAZIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO. Raport z realizacji zlecenia ZOR/114/93/95 dla Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzysznia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie , kwiecień 1995
 5. TECHNOLOGIA GRANULOWANIA KONCENTRATÓW RUDY MIEDZI DLA PRZETOPU W PIECACH SZYBOWYCH. Praca naukowo-badawcza 01/NB/95 na zamówienie KGHM – POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział HUTA MIEDZI „LEGNICA” zrealizowana w VII etapach w latach 1995 – 1998
 6. OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PALIWA SYNTETYCZNEGO NA BAZIE ODPADÓW KARBOCHEMICZNYCH, PETROCHEMICZNYCH, DRZEWNYCH, PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO I INNYCH. Praca naukowo- Badawcza wykonana na zlecenie CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., luty 1997
 7. PROJEKT „ALKOPAL” – SYNTETYCZNE PALIWO DO WYPAŁU KLINKIERU W PIECACH CEMENTOWYCH I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Licencja przekazana CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., styczeń 1997
 8. DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ KOROZYJNYCH I KOMPLEKSOWE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA NOWYCH ORAZ RENOWACJI ISTNIEJĄ- CYCH POWŁOK MALARSKICH NA STALOWYCH I BETONOWYCH KONSTRU- KCJACH LINII I STACJI WYSOKICH NAPIĘĆ. Praca naukowo-badawcza 03/NB/95 Wykonana na zlecenie Zakładu Energetycznego Opole S.A., grudzień 1995
 9. EKSPERTYZA STANU KONSTRUKCJI SŁUPOWYCH LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV „KOŹLE – CHEMIK” WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM NAPRAWY. Wykonana na zlecenie Zakładu Energetycznego Opole S.A., grudzień 1997
 10. OCENA STANU POWŁOKI CYNKOWEJ NA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGIA JEJ ANTYKOROZYJNEGO ZABEZPIECZENIA W STACJI BAZOWEJ Era-GSM BTS nr 49601. Wykonana na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, maj 1999
 11. TECHNOLOGIA NAPRWY SPĘKAŃ KOMINA W ZPB „Bielbaw” S.A. Wykonana na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, lipiec 1999
 12. TECHNOLOGIA NAPRAWY SPĘKAŃ W BUDYNKU ROZDZIELNI GPZ – ZAKRZÓW. Wykonana na zlecenie Rjonu Sieci Wysokich Napięć w ZE Opole S.A., grudzień 1999
 13. EKSPERTYZA STANU KONSTRUKCJI SŁUPOWYCH LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV „GPZ Połczyn – PT Wierzbica” WRAZ Z TECHNOLOGIĄ NAPRAWY. Wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego PKP Zakład Elektroenergetyki w Opolu, maj 2000
 14. BADANIA W ZAKRESIE USUWANIA OSADÓW ZANIECZYSZCZEŃ ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE ROPOPOCHODNE. Wykonana na zlecenie Polskiej Grupy Gospodarki Odpadami S.A. w Zgierzu, czerwiec 2004
 15. OPRACOWANIE POWŁOKI ANTYSTATYCZNEJ NA BAZIE FARBY AKRYLOWEJ NOXYDE. Praca własna, etap I w latach 2005 – 2007. Etap II – BEZKRZEMIONKOWA POWŁOKA ANTYSTATYCZNA NOXYDE – ANTISTATIC, w latach 2008 – 2009.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU USZORSTNIAJĄCEGO, Urząd Patentowy RP, P. 428050, rok przyznania patentu: 2020.
 2. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU, ZWŁASZCZA NA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, Urząd Patentowy RP, P.428053. rok przyznania patentu: 2019.
 3. W. Spisak, SPOSÓB ZABEZPIECZANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZED BIOKOROZJĄ, Urząd Patentowy RP, P. 403684, rok przyznania patentu: 2018
 4. W. Spisak, SPOSÓB OCHRONY ROŚLIN I GLEBY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM SOLI DROGOWEJ , Urząd Patentowy RP, Patent nr PL228854, rok przyznania patentu: 2018
 5. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA DYSPERSYJNEJ FARBY BIOBÓJCZEJ, Urząd Patentowy RP,. Patent nr PL229012, rok przyznania patentu: 2018
 6. W. Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO O SPOWOLNIONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, Urząd Patentowy RP, Patent nr PL227594, rok przyznania patentu: 2018
 7. W. Spisak, PRZENOŚNA LAMPA DO WYDZIELANIA SREBRA NA ŚCIANACH, Urząd Patentowy RP, Patent nr PL224741, rok przyznania patentu: 2017
 8. W. Spisak, RURA REAKCYJNA REAKTORA CIENKOWARSTWOWEGO, Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 209216, (1986), Patent Nr 133345
 9. W. Kotowski, K. Jamorski, R. Morawski, J. Idzik, W. Spisak, J. Mazur : SPOSÓB ZABEZPIECZENIA P-POŻAROWGO PRZEWODÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ ORAZ UKŁAD SŁUŻĄCY DO REALIZACJI TEGO SPOSOBU. Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 268259, ( 1991 ), Patent Nr 153280
 10. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek : MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH . Urząd Patentowy PRL, ( 1995 ), Patent Nr 296012
 11. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1996 ), Patent Nr 300366
 12. A. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik: SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, ( 1988 ), Patent Nr 173327
 13. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha: LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP,( 1998 ), Patent Nr 173418
 14. A. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1999 ), Patent Nr 175692
 15. E. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak : SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP,( 2003 ), Patent Nr 184127
 16. Środek do budowy tam awaryjnych, Nr 120817
 17. Sposób oczyszczania czterobromodianu, Nr 126337
 18. Sposób wytwarzania aktywnego chlorku magnezu stosowanego jako nośnik katalizatorów, Nr 127892
 19. Sposób budowy tam awaryjnych, Nr 129809
 20. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości podestylacyjnej, Nr 131425
 21. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości Podestylacyjnej, Nr 134076
 22. Kompozycja do sporządzania pianki na bazie polietylenu, Nr 140141
 23. Kompozycja do sporządzania polietylenu sieciowanego, Nr 147897
 24. Patent tajny, Nr 0553
 25. Patent tajny, Nr 0554


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /public_html/www.alcor.pl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

 1. Chlebicki A, Spisak W, Saługa M. Halotolerance (ionic NaCl) and chaotolerance (ionic MgCl2) of the human pathogen Wallemia mellicola isolated, for the first time, from indoor air in Poland. Acta Mycol. 2018;53(1):1104;
 2. Krzysko-Lupicka T, Krecidlo M, Krecidlo L, Spisak W. Influence of Galvanic Microcells on Growth of Pathogenic Bacteria and Candida Yeast. J Appl Microbiol Biochem. (2017), 1:1;
 3. Spisak, W. et al. Galvanic microcells as control agent of indoor microorganisms. Rep. 6, 35847; (2016)
 4. Chlebicki A., Spisak W. Amauroascus kuehnii and other fungi isolated from a deer horn in Poland.Polish Botanical Journal 61(1): 161–166, (2016)
 5. Ślusarczyk A, Spisak W, Latocha Cz. Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych, Ochrona przed Korozją, Tom: 58, Zeszyt: 1, Strony: 11-18 (2015)
 6. Spisak W, Czaja K, Barton J, Petri M. Wpływ dodatku bioaktywnych mikrocząstek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych. Materiały ceramiczne 65, 1, s. 97-104 (2013)
 7. Spisak W. Właściwości farb higienicznych Biosan z dodatkiem triklosanu. Farby i Lakiery 4/2012 s. 7 (2012)
 8. Spisak W. Toroidal bubbles, NATURE Vol. 349, 304, (1991), PP 23
 9. Spisak W. , Troniewski L, Ulbrich R., Experimental determination of two chase gas-liquid flow patterns and its application in chemical engineering, Proceedings of the World Congress III of Chemical Engineering, Tokyo, Japan (1986)., PP 300-303
 10. Spisak W. Kusch R., Application of plug and stalactite flow patterns in methanol synthesis reaction, 4th World Congress of Chemical Engineering, Karlsruhe, Germany (1992), pp.6.1-60
 11. Spisak W., Idzik J., Gas hold up in stalactite and slup flows with highly viscous liguids, Chem. Eng. J. 56, (1994), PP B 79-B85
 12. Edvinsson R., Sandboge R., Irandoust S., Spisak W., The stalactite flow of gas- viscous liquid in Vertical tubes, FED-Vol 137 Advances in Finite Element Analysis in Fluid Dynamics (1992), PP 107-133
 13. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., A New method in Investigations of bubble cluster shapes in two –phase flow. Chem. Eng. Process. 30 (1991), PP 107-112
 14. Gancarek Z., Idzik J., Spisak W., Three-circle method in the investigations of shapes of gas bubble clusters in two-phase flow, chem. Eng. Science, Vol 46, No 8 (1991) PP. 2156-2158
 15. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Application of bubble column slurry reactor in methanol synthesis, Les Annales de L’Enit Vol. 2 No2, (1988) pp. 99-109
 16. Troniewski Z., Spisak W., Flow patterns in two- phase down flow of gas and very Viscous Liquid, Int. J. Multiphase Flow, Vol 13, No2 (1987) PP. 257-260
 17. Brzeszczak W., Spisak W., Troniewski L., Photographic investigations of air-oil flow patterns. In TN Veziroglh, Editor Particulate phenomena and multiphase transport Vol. 1 (1988) Hemisphere, Washington DC, PP 189-199
 18. Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Flow maps in two- phase gas-liquid flow, Proceedings of the 4th Conference on Applied Chemistry Unit Operations and Processes, Veszprem, Hungary (1983) PP. 336-341
 19. Spisak W. , Wodna powłoka antykorozyjna Noxyde, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej Czyste Technologie- Powłoki Ochronne, Bełchatów, (2000) ss. 209-215
 20. Spisak W., Świat kolorów RAL, Materiały III, Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, Spała (1998) ss. 83-84
 21. Idzik J., Spisak W., Intensification of biological waste treatment in aeration tanks with “INKA” systems, Zeszyty Naukowe WSI z.44 (1992) ss. 89-115
 22. Gancarek Z., Idzik J., Kotowski W., Spisak W., Zator W., Optoelektroniczna metoda oceny napowietrzania w oczyszczalniach ścieków, Archiwum Ochrony Środowiska Vol 1 (1991) ss. 81-97
 23. Spisak W., Troniewski L., Przepływ dwufazowy gaz-ciecz bardzo lepka, Inżynieria Chemiczna i procesowa Vol 3 (1991) ss. 381-396
 24. Hetmańczyk J., Idzik J., Spisak W., Synteza metanolu z węgla alternatywą ochrony atmosfery w energetyce, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol 3-4 (1991) ss. 25-36
 25. Idzik J., Spisak W., Olczak Cz., Modernizacja systemu napowietrzania ścieków rusztami „INKA:, Gaz, Woda i Technika Sanitarna No6 (1991) ss. 137-140
 26. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Sprzężenie nowoczesnej elektrowni węglowej z instalacją syntezy metanolu, Przemysł Chemiczny No7/4 (1991) ss. 149-153
 27. Kotowski W., Ledakowicz S., Stelmachowski M., Spisak W., Restrukturyzacja wytwórni metanolu przez zastosowanie trójfazowego reaktora syntezy, Przemysł Chemiczny, No 69/1 (1990) ss. 14-18
 28. Brzeszczak W., Spisak W., Metody fotograficzne w badaniach przepływu dwufazowego powietrza- olej, Zeszyty Naukowe WSKI, z 36 (1989) ss.49-60
 29. Kotowski W., Zamorowska S., Idzik J., Spisak W., Innowacje procesowe w wytwórni metanolu dla pełniejszego odzysku ciepła, Zeszyty Naukowe WSI, z. 36 (1989) ss. 99-121
 30. Kotowski W., Idzik J., Spisak W., Reaktor trójfazowy do syntezy metanolu. Materiały VI Sympozjum naukowo-technicznego Inżynierii Reaktorów Chemicznych, Warszawa (1989) ss. 192-201
 31. Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Experimental investigations of the froth/ annular flow transition in a vertical pipe, Prace Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk (1989) ss. 41-47
 32. Kotowski W., Deckwer W., Ledakowicz S., Spisak W., Wpływ pary wodnej na proces syntezy metanolu z mieszaniny tlenku węgla i wodoru w trójfazowym reaktorze, Przemysł Chemiczny, No 67/5 (1988) ss. 218-221
 33. Kotowski W., Spisak W., Synteza alkoholi C1-C4 z CO+H2 na katalizatorze Cu-Zr-Mn dla komponowania benzyn, Koks, Smoła, Gaz No10 (1988) ss. 226-229
 34. Babadägli T., Spisak W., Troniewski L., Ulbrich R., Spadek ciśnienia przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka w rurach pionowych, Zeszyty Naukowe WSI, z32 (1987) ss. 5-24
 35. Traniewski L., Spisak W., Struktury dwufazowe przy przepływie w dół gazu i cieczy o dużej lepkości, Zeszyty Naukowe WSI,z 27 (1984) ss. 59-71
 36. Troniewski L, Spisak W., Zastosowanie wyparki cienkowarstewkowej do prowadzenia reakcji chemicznych, Zeszyty Naukowe WSI, z 24(1983) ss. 53-59
 37. J. Idzik : SKAŻENIE GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY. Almanach Ekologii (Technologie), 4, (2006) 126-127
 38. Z. Garncarek, J. Idzik : DEGREE OF HETEROGENEITY OF THERMAL FIELD – A METHOD OF EVALUATION. International Journal of Heat and Mass Transfer, 11 (1992) 2769-2775
 39. A. Guzik, J. Idzik, R. U1brich : BADANIA HYDRAULICZNE HELIKOIDALNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA. ZN Politechniki Ślqskiej s. Energetyka, z. 108 (1040) (1990) 54-66
 40. W. Kotowski, A. Schymalla, J. Idzik, S. Zamorowska-Biernacik DWUSTOPNIOWY HYDROKRAKING WĘGLA BRUNATNEGO WRAZ Z MAZUTEM. Chemia Przemysłowa, 1 (1987) 23-34
 41. S. Nowak, W. Kotowski, B. Lucke, J. Idzik, H. Manek : ZASTOSOWANIE GAZU POKARBIDOWEGO W. PROCESIE KARBONYLOWANIA METANOLU DO KWASU OCTOWEGO NA KATALIZATORZE NIKLOWYM. Chemia Stosowana, XXXI, 1(1987) 109-117
 42. J. Idzik, R. Ulbrich : MODELOWANIE PRACY WĘZŁA REKUPERATORÓW DO ODZYSKU CIEPŁA ZE SPALIN ODLOTOWYCH. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 1, (1987) 14-20
 43. J. Idzik : MODEL RÓŻNICOWY NAPRĘŻEŃ TERMICZNYCH W USTROJACH GRUBOŚCIENNYCH. ZN WSI w Opolu, s. Mechanika, z. 32, (124) (1987) 125-149
 44. A. Guzik, J. Idzik,S. Witczak: WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODPADOWEGO Z PIECA OBROTOWEGO DO WYPALANIA KLINKIERU. ZN WSI w Opolu, s. Mechanika, z. 32 (124) (1987) 110-124
 45. A. Guzik, J. Idzik : ANALIZA NAPRĘŻEŃ TERMICZNYCH W OBSZARZE POŁĄCZENIA KRÓĆCA Z PŁASZCZEM APARATU. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 3, (1986) 15-18
 46. W. Kotowski, W.-D. Deckwer, J. Idzik, S. Ledakowicz: SYNTEZA METANOLU W TRÓJFAZOWYM UKŁADZIE REAKCYJNYM z CO2 + CO + H2 . Chemia Stosowana, XXX, 3 (1986) 383-394
 47. A. Guzik, J. Idzik: ANALIZA POLA TEMPERATURY W POŁĄCZENIU KRÓĆCA Z APARATEM CHEMICZNYM. Inżynieria Chemiczna i Procesowa 6 (2), (1985) 233-248
 48. Degradacja termiczna polipropylenu izotaktycznego – własności termiczne wosków polipropylenowych, Polimery 6 (1979) 206, W.Balcerowiak, Cz.Latocha, T.Zowade
 49. Quantitative DTA under a changed gas atmosphere, J.Therm.Anal. 17 (1979) 305, W.Balcerowiak, Cz.Latocha
 50. Thermoanalytical investigation of mixtures containing oxalic acid, sodium hydrogen oxalate and sodium oxalate, J.Therm.Anal. 18 (1980) 57, W.Balcerowiak, J.Wasilewski,
 51. Badanie rozkładu termicznego sztywnych pianek poliuretanowych otrzymanych z N-podstawionych amin aromatycznych jako składników poliolowych, Polimery 12 (1980) 449, J.Hetper, Cz.Latocha, K.Weber
 52. Synteza i termiczne właściwości niektórych soli kwasu izomasłowego, Przemysł Chemiczny 11-12 (1981) 543, M.Kałędkowska, Cz.Latocha, L.Nowakowski
 53. Zastosowanie metody izotermicznej różnicowej analizy termicznej do oceny skuteczności działania antyutleniaczy, Polimery 2 (1982) 67, Cz.Latocha, M.Uhniat, Z.Schneider
 54. Zur chemischen Verwertung von Destillations-ruckstanden aus der Phtalsauresanhydridproduktion, Zeitschrift Chemische Technik 8 (1982) 416, L.Jakubowicz, T.Wojtowicz, Cz.Latocha, J.Hetper
 55. Z badań nad stabilizacją polipropylenu, Polimery 12 (1982) 482, H.Maciejewska, Cz.Latocha, S.Bacewicz
 56. O chemicznej modyfikacji własności polipropylenu, Polimery 1 (1983) 7, H.Maciejewska, M.Uhniat, M.Rubaj, W.Wasilewska, Cz.Latocha
 57. Badanie rozkładu termicznego i własności niektórych fosforanów chloroalkilowych jako opóźniaczy palenia pianek poliuretanowych, Polimery 5 (1983) 157, J.Hetper, Cz.Latocha, R.Gromadzki
 58. Studies on the aging process of a highly-condensed resol resin, J.Appl.Polym.Sci. 40 (1990) 13, Cz.Latocha, W.Balcerowiak
 59. Thermooxidative degradation of crosslinked polyethylene, Thermochimica Acta 93 (1985) 199, Cz.Latocha, Z.Schneider, M.Uhniat
 60. Temperature effect on the cooperative action of antioxidants, Polym.Degr.Stab. 7 (1984) 189, Cz.Latocha, M.Uhniat, W.Balcerowiak
 61. Badania stopnia usieciowania liniowych poliuretanów Cz.I. Badania reaktywności grupy uretanowej w związkach modelowych, Polimery 9 (1986) 345, P.Kusz, H.Szewczyk, Cz.Latocha, P.Król
 62. Thermogravimetric analysis of magnesium chloride support, Polimery 10 (1986) 384, Cz.Latocha, H.Maciejewska
 63. Badania stopnia usieciowania liniowych poliuretanów Cz.II. Oznaczanie zawartości II-rzędowych atomów azotu w związku modelowym i w elastomerach uretanowych, Polimery 6 (1987) 228, P.Kusz, H.Szewczyk, P.Król, Cz.Latocha
 64. Determination of the degree of crosslinking in polyurethanes by reaction analysis and gas chromatography, Kautschuk+Gummi Kunst. 41 (1988) 48, P.Kusz, H.Szewczyk, P.Król, Cz.Latocha
 65. Thermoanalytical examination of orthoboric acid, J.Therm.Anal. 33 (1988) 973, Cz.Latocha, M.Uhniat
 66. Degradation and analysis of polyoxyethylene monoalkyl ethers in the presence of acetyl chloride, J.Chromatogr. 455 (1988) 119, J.Szymanowski, P.Kusz, E.Dziwiński, Cz.Latocha
 67. Interaction of the thermal decomposition products of azodicarbonamide with some antioxidants in polyethylene, Polym.Degr.Stab. 23 (1989) 193, Cz.Latocha, M.Uhniat
 68. Modificirowannyj katalizator polimierizacji oliefinow, Polimery 6-7 (1989) 307, H.Maciejewska, Z.Wietrzyńska-Lalak, Cz.Latocha, W.Wasilewska
 69. Polietylen liniowy małej gęstości. Cz.II. Badanie właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mechanicznych handlowych odmian PE-LLD, Polimery 7-8 (1990) 271, M.Uhniat, M.Rubaj, W.Wasilewska, Cz.Latocha
 70. Termoanaliza w ocenie skuteczności antyutleniaczy w PE mg, Polimery 7 (1991) 291, M.Uhniat, Cz.Latocha
 71. The kinetics of oxidative induction of LDPE stabilized with commercial antioxidants, Polym.Degr.Stab. 35 (1992) 17, Cz.Latocha, M.Uhniat
 72. Usability analysis of a simplified kinetic equation for evaluation of LDPE antioxidant action, Polym.Degr.Stab. 35 (1992) 115, Cz.Latocha, M.Uhniat
 73. Kinetic aspects of temperature-dependent cooperation of binary stabilizing system, Polym.Degr.Stab. 35 (1992) 163, M.Uhniat, Cz.Latocha
 74. Bezpieczny kompozyt powłokowy na odizolowanym podłożu metalowym do potencjalnej atmosfery wybuchowej, Ochrona przed korozją 12 (2009) 601, B.Wiechuła, Cz.Latocha
 75. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe wielowarstwowych kompozytów powłokowych na odizolowanym podłożu metalowym, Lakiernictwo Przemysłowe 5 (2010) 39, B.Wiechuła, Cz.Latocha
 76. WYKORZYSTANIE CIEPŁA GAZÓW SPALINOWYCH Z PIECÓW KRAKINGOWYCH WYTWÓRNI CHLORKU WINYLU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. Wrzesień 1991 r.
 77. SPOSÓB WPROWADZANIA WŁÓKNA SZKLANEGO, POCHODZĄCEGO Z UTYLIZACJI ODPADÓW TWORZYW CHEMOUTWARDZALNYCH, W BEZAZBESTOWYCH ZAPRAWACH NA BAZIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO. Raport z realizacji zlecenia ZOR/114/93/95 dla Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzysznia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie , kwiecień 1995
 78. TECHNOLOGIA GRANULOWANIA KONCENTRATÓW RUDY MIEDZI DLA PRZETOPU W PIECACH SZYBOWYCH. Praca naukowo-badawcza 01/NB/95 na zamówienie KGHM – POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział HUTA MIEDZI „LEGNICA” zrealizowana w VII etapach w latach 1995 – 1998
 79. OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PALIWA SYNTETYCZNEGO NA BAZIE ODPADÓW KARBOCHEMICZNYCH, PETROCHEMICZNYCH, DRZEWNYCH, PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO I INNYCH. Praca naukowo- Badawcza wykonana na zlecenie CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., luty 1997
 80. PROJEKT „ALKOPAL” – SYNTETYCZNE PALIWO DO WYPAŁU KLINKIERU W PIECACH CEMENTOWYCH I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Licencja przekazana CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., styczeń 1997
 81. DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ KOROZYJNYCH I KOMPLEKSOWE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA NOWYCH ORAZ RENOWACJI ISTNIEJĄ- CYCH POWŁOK MALARSKICH NA STALOWYCH I BETONOWYCH KONSTRU- KCJACH LINII I STACJI WYSOKICH NAPIĘĆ. Praca naukowo-badawcza 03/NB/95 Wykonana na zlecenie Zakładu Energetycznego Opole S.A., grudzień 1995
 82. EKSPERTYZA STANU KONSTRUKCJI SŁUPOWYCH LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV „KOŹLE – CHEMIK” WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM NAPRAWY. Wykonana na zlecenie Zakładu Energetycznego Opole S.A., grudzień 1997
 83. OCENA STANU POWŁOKI CYNKOWEJ NA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGIA JEJ ANTYKOROZYJNEGO ZABEZPIECZENIA W STACJI BAZOWEJ Era-GSM BTS nr 49601. Wykonana na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, maj 1999
 84. TECHNOLOGIA NAPRWY SPĘKAŃ KOMINA W ZPB „Bielbaw” S.A. Wykonana na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, lipiec 1999
 85. TECHNOLOGIA NAPRAWY SPĘKAŃ W BUDYNKU ROZDZIELNI GPZ – ZAKRZÓW. Wykonana na zlecenie Rjonu Sieci Wysokich Napięć w ZE Opole S.A., grudzień 1999
 86. EKSPERTYZA STANU KONSTRUKCJI SŁUPOWYCH LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV „GPZ Połczyn – PT Wierzbica” WRAZ Z TECHNOLOGIĄ NAPRAWY. Wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego PKP Zakład Elektroenergetyki w Opolu, maj 2000
 87. BADANIA W ZAKRESIE USUWANIA OSADÓW ZANIECZYSZCZEŃ ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE ROPOPOCHODNE. Wykonana na zlecenie Polskiej Grupy Gospodarki Odpadami S.A. w Zgierzu, czerwiec 2004
 88. OPRACOWANIE POWŁOKI ANTYSTATYCZNEJ NA BAZIE FARBY AKRYLOWEJ NOXYDE. Praca własna, etap I w latach 2005 – 2007. Etap II – BEZKRZEMIONKOWA POWŁOKA ANTYSTATYCZNA NOXYDE – ANTISTATIC, w latach 2008 – 2009. Informacja o uzyskanych patentach, sprzedaży licencji, know-how itp.