Alcor | patenty
30281
page-template-default,page,page-id-30281,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 1. W. Spisak, SPOSÓB ZABEZPIECZANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZED BIOKOROZJĄ (2018), Urząd Patentowy RP, Nr PL403684
 2. W.Spisak, SPOSÓB OCHRONY ROŚLIN I GLEBY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM SOLI DROGOWEJ (2018), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL228854
 3. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA DYSPERSYJNEJ FARBY BIOBÓJCZEJ (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL229012
 4. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO O SPOWOLNIONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL227594
 5. W.Spisak, PRZENOŚNA LAMPA DO WYDZIELANIA SREBRA NA ŚCIANACH (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL224741
 6. B.Spisak, W.Spisak, T. Stawski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I GRANULOWANIA ORAZ SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL184524
 7. W. Spisak, RURA REAKCYJNA REAKTORA CIENKOWARSTWOWEGO, Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 209216, (1986), Patent Nr PL133345
 8. W. Kotowski, K. Jamorski, R. Morawski, J. Idzik, W. Spisak, J. Mazur : SPOSÓB ZABEZPIECZENIA P-POŻAROWGO PRZEWODÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ ORAZ UKŁAD SŁUŻĄCY DO REALIZACJI TEGO SPOSOBU. Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 268259, ( 1991 ), Patent Nr PL153280
 9. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek : MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH . Urząd Patentowy PRL, ( 1995 ), Patent Nr PL296012
 10. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1996 ), Patent Nr PL300366
 11. A. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik: SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, ( 1988 ), Patent Nr PL173327
 12. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha: LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP,( 1998 ), Patent Nr PL173418
 13. A. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1999 ), Patent Nr PL175692
 14. E. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak : SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP,( 2003 ), Patent Nr PL184127
 15. Środek do budowy tam awaryjnych, Nr PL120817
 16. Sposób oczyszczania czterobromodianu, Nr PL126337
 17. Sposób wytwarzania aktywnego chlorku magnezu stosowanego jako nośnik katalizatorów, Nr PL127892
 18. Sposób budowy tam awaryjnych, Nr PL129809
 19. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości podestylacyjnej, Nr PL131425
 20. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości Podestylacyjnej, Nr PL134076
 21. Kompozycja do sporządzania pianki na bazie polietylenu, Nr PL140141
 22. Kompozycja do sporządzania polietylenu sieciowanego, Nr PL147897
 23. Patent tajny, Nr PL0553
 24. Patent tajny, Nr PL0554