Alcor | patenty
30281
page-template-default,page,page-id-30281,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 1. W.Spisak, SPOSÓB OCHRONY ROŚLIN I GLEBY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM SOLI DROGOWEJ (2018), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL. 413033
 2. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA DYSPERSYJNEJ FARBY BIOBÓJCZEJ (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr PL. 404011
 3. W.Spisak, SPOSÓB WYTWARZANIA NAWOZU ORGANICZNO-MINERALNEGO O SPOWOLNIONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr P.404999
 4. W.Spisak, PRZENOŚNA LAMPA DO WYDZIELANIA SREBRA NA ŚCIANACH (2017), Urząd Patentowy RP, Patent Nr P.399226
 5. B.Spisak, W.Spisak, T. Stawski, LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I GRANULOWANIA ORAZ SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA, Urząd Patentowy RP, Patent Nr P.184524
 6. W. Spisak, RURA REAKCYJNA REAKTORA CIENKOWARSTWOWEGO, Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 209216, (1986), Patent Nr 133345
 7. W. Kotowski, K. Jamorski, R. Morawski, J. Idzik, W. Spisak, J. Mazur : SPOSÓB ZABEZPIECZENIA P-POŻAROWGO PRZEWODÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ ORAZ UKŁAD SŁUŻĄCY DO REALIZACJI TEGO SPOSOBU. Urząd Patentowy PRL, Świadectwo Autorskie NR 268259, ( 1991 ), Patent Nr 153280
 8. W. Spisak, J. Idzik, A. Kossakowski, P. Trenczek : MIESZANINA REAKCYJNA DO ROZPUSZCZANIA OSADÓW, ZWŁASZCZA W PRZEWODACH KANALIZACYJNYCH, SYFONACH, STUDZIENKACH I INNYCH URZĄDZENIACH PRZEPŁYWOWYCH . Urząd Patentowy PRL, ( 1995 ), Patent Nr 296012
 9. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1996 ), Patent Nr 300366
 10. A. Kossakowski, W. Spisak, J. Idzik: SPOSÓB MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I ZESTAW PREPARATÓW DO MYCIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH. Urząd Patentowy RP, ( 1988 ), Patent Nr 173327
 11. W. Spisak, W. Babik, T. Stawski, M. Koryciak, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha: LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP,( 1998 ), Patent Nr 173418
 12. A. Kossakowski, Cz. Latocha, J. Idzik, W. Spisak, J. Franek : LEPISZCZE DO BRYKIETOWANIA I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA. Urząd Patentowy RP, ( 1999 ), Patent Nr 175692
 13. E. Glatman, J. Idzik, A. Kossakowski, Cz. Latocha, W. Spisak : SPOSÓB ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ ORAZ UKŁAD ELIMINACJI SKAŻENIA GRUNTU POD TRANSFORMATORAMI MOCY NA STACJACH WYSOKICH NAPIĘĆ. Urząd Patentowy RP,( 2003 ), Patent Nr 184127
 14. Środek do budowy tam awaryjnych, Nr 120817
 15. Sposób oczyszczania czterobromodianu, Nr 126337
 16. Sposób wytwarzania aktywnego chlorku magnezu stosowanego jako nośnik katalizatorów, Nr 127892
 17. Sposób budowy tam awaryjnych, Nr 129809
 18. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości podestylacyjnej, Nr 131425
 19. Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego i kwasu ftalowego z pozostałości Podestylacyjnej, Nr 134076
 20. Kompozycja do sporządzania pianki na bazie polietylenu, Nr 140141
 21. Kompozycja do sporządzania polietylenu sieciowanego, Nr 147897
 22. Patent tajny, Nr 0553
 23. Patent tajny, Nr 0554