Alcor | Granty badawcze / wszystkie
26981
page-template-default,page,page-id-26981,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Dotacje Unijne

Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat dotacji unijnych, które pozwoliły dofinansować działalność badawczo rozwojową naszej firmy.

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16- 0002/18

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji  folii chroniącej  rośliny i glebę przed szkodliwym działaniem soli drogowej.

Wartość projektu: 1 670 191,94 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 130 465,54 zł

Program operacyjny inteligentny rozwój 2014 – 2020

Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1254/15

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa: Wsparcie działania prac B + R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii aktywnej ochrony gleb i roślin przed szkodliwym działaniem soli drogowej i opracowanie metod produkcji elementów nowego systemu o nazwie ODSALAX.

Wartość projektu: 2 312917,18 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 783 943,19 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0004/15

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego rodzaju farb higienicznych pod znakiem handlowym GALVI. Farby higieniczne opracowane w ramach projektu GALVI będą tworzyć nową klasę farb dla których proponujemy nazwę „farb jonowych”.

Wartość projektu: 2 215 371,18 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 680 633,16 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie: 1.4

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-16-007/11-00

Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego”

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego na bazie srebra o nazwie handlowej „Grut Ag”

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.501.589,00 zł

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 1.445.400,00 zł

Kwota dofinansowania projektu: 938.165,00 zł